Vill göra svenskt djurskydd till krav

Förespråkar skärpta upphandlingskrav. Foto: Socialdemokraterna.

Krav på offentligt upphandlade varor som motsvarar svenska miljökrav och regler för djurskydd. Det är ett av landsbygdskommitténs 75 förslag på åtgärder för levande landsbygd.


Den parlamentariska landsbygdskommittén har överlämnat sitt slutbetänkande till landsbygdsminister Sven-Erik Bucht. Utredningen, som tillsattes år 2015, mynnar ut i sammanlagt 75 förslag på åtgärder som ska säkra landsbygdens framtid.

Kommitténs ordförande Johan Persson säger att det är en styrka att man har kunnat bli överens över partigränserna både om inriktningen och om organiseringen av en nationell landsbygdspolitik. Enighet råder om nästan samtliga av de konkreta förslagen.

– Med den samlade kraften i de 75 förslag vi lämnar är det möjligt att vända utvecklingen och skapa framtidstro i hela vårt land.

Till punkterna hör att omlokalisering av jobb från Stockholm, större statlig närvaro samt ökad svensk livsmedelsproduktion. Ett led i att nå det sistnämnda målet är att skärpa kraven vid offentlig upphandling av livsmedel.

I den digra rapporten konstateras att Upphandlingsmyndigheten redan idag har ett uppdrag att stärka kompetensen hos upphandlande myndigheter, enheter och leverantörer gällande strategisk upphandling av livsmedel och måltidstjänster.

Landsbygdskommittén vill gå ytterligare ett steg. Vid offentlig upphandling av exempelvis livsmedel föreslås att krav ställs som motsvarar svenska miljökrav och regler för djurskydd. I Finland har ett sådant principbeslut redan fattats.

För att före år 2025 koppla upp de delar av landet som hittills inte nåtts av fiberutbyggnaden föreslås en ny upphandlingsmodell. Innovationsupphandlingar, som sker i samverkan mellan det privata och det offentliga, bedöms kunna skynda på utbyggnaden.

Enligt föreslagen modell tar en operatör på sig att utföra ett visst projekt genom ett helhetsåtagande gentemot beställaren, som bör vara staten via Post- och telestyrelsen och länsstyrelserna.


Kommentatorerna ansvarar för sina egna inlägg

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *