Sven-Erik Bucht
Sven-Erik Bucht har en strategi. Foto: Kristian Pohl.

Strategi utan direkta nyheter

Offentlig upphandling har en roll att spela i regeringens nya livsmedelsstrategi. Till det som föreslås i propositionen hör mer ekologiskt och respekt för svenskt djurskydd.

Regeringen lämnar idag över propositionen om en ny livsmedelsstrategi för hela Sverige till riksdagen. Propositionen, som bygger på en bred politisk överenskommelse, kompletteras under februari månad med en handlingsplan.

Livsmedelsstrategin ska enligt landsbygdsminister Sven-Erik Bucht leda till att lönsamheten och konkurrensförutsättningarna för branschen förbättras:

– Detta kommer förutom en ökad produktion, att leda till jobb och hållbar tillväxt i hela landet.

Offentlig upphandling av livsmedel och måltidstjänster är en ingrediens i strategin. Det slås fast att upphandling bör användas för att bättre styra mot och motsvara samhällets ambitioner och lagar inom djurskydd och miljö.

Målsättningen är att mer ska upphandlas ekologiskt och att miljöanpassad upphandling med ett livscykelkostnadsperspektiv bör öka. Upphandlande myndigheters och upphandlande enheters kompetens om offentlig upphandling av livsmedel och måltidstjänster bör stärkas.

Enligt strategin bör små och medelstora leverantörer ges bättre möjligheter att delta som anbudsgivare vid offentlig upphandling av livsmedel och måltidstjänster.

Lantbrukssverige gläds över att det för första gången på mycket länge finns en ordentlig politik för livsmedelsproduktion:

– Det som nu händer på livsmedelsområdet med bland annat en genomarbetad strategi är oerhört stort för lantbrukssverige, faktiskt det största jag själv har upplevt under alla mina år i branschen, säger förbundsordföranden Helena Jonsson.

Visita ser däremot en del frågetecken. Inte minst för att det saknas besked om konkreta åtgärder för att uppnå målen.

– Därför väntar vi med intresse på den handlingsplan som regeringen ska presentera i februari, säger Visitas vd Eva Östling.

Kommentatorerna ansvarar för sina egna inlägg

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *