Andreas Karlsson
Andreas Karlsson hjälper köken köpa rätt. Foto: Ängelholms kommun.

Smartare avrop med säsongsindelning

När måltidspersonalen i förväg vet exakt vad frukt, potatis, morötter och andra grönsaker kostar blir det lättare att välja rätt råvaror. Klassiska Årstalistan ersätts i Ängelholms kommun därför med säsongsindelning.

Årstalistan är ett ofta använt hjälpmedel vid upphandling av frukt och grönt. Listan används för såväl prissättning som utvärdering. På gott och ont, enligt Andreas Karlsson, upphandlare på Ängelholms kommun:

– Årstalistan innebär väldigt frekventa prisjusteringar och det skapar oförutsebara priser för köken. I och med att leveranspriset sällan är känt vid beställningsdagen köper man många gånger i blindo.

I det perspektivet innebär den senaste upphandlingen av potatis, morötter och övrigt sortiment (alla andra grönsaker och frukt) en stor förbättring för måltidsservice som ansvarar för kosten inom kommunen. Istället för att använda Årstalistan delades samtliga produkter upp i säsonger – som sedan prissattes av anbudsgivarna.

– Nu vet vi ett år i förväg hur priserna kommer att skifta.

Eftersom menyerna skapas med ett par månaders framförhållning innebär den kunskapen att det blir lättare göra måltiderna kostnadseffektiva och miljömässigt mer hållbara.

– Säsongsprissättningen riktar beställarna att köpa rätt produkt för varje säsong, säger Andreas Karlsson som ser framför sig en lista med grön- och rödmarkering av säsonger när olika produkter kan köpas eller undvikas.

Potatis (samt vissa andra rotfrukter) har i det tvååriga avtal som börjar gälla vid årsskiftet helårspriser. Morötter har tre säsonger per år och alla andra produkter har fyra säsonger per år. Samtliga har prissatts vid anbudstillfället.

– Indelningen är ett resultat av den externa remiss som skickades ut innan upphandlingen, berättar Andreas Karlsson.

Även uppdelningen i potatis, morötter och övrigt sortiment är resultatet av dialog. Kommunens upphandlare har ordnat leverantörsträffar för lokalt näringsliv samt samarbetat med LRF.

Andreas Karlsson berättar att marknaden definitivt inte avskräckts av det nytänkande upplägget. Sju anbud kom in, mer än godkänt.

Ängelholm vill gärna se fler lokala leverantörer. Ett plus i kanten är att kommunen blev Mariannes Farms första kund på den offentliga sidan.

– Det betyder at vi under kommande avtalsperioden har möjlighet att direkt ifrån källan köpa morötter som odlas i vår egen kommun.

Upphandlingens värde är beräknad till cirka 4,1 miljoner kronor per år. Efter den tvååriga avtalstiden finns förlängningsmöjlighet med upp till 24 månader.

Kommentatorerna ansvarar för sina egna inlägg

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *