Stefan Calrell
Stefan Calrell ser risk för fördyringar. Foto: Magnus Fond.

Regeringsförslag fördyrar upphandling

Regeringens förslag om att göra svensk kravnivå på bland annat djurskydd obligatorisk vid upphandling bemöts positivt. Fast det påpekas också att kostnaderna kommer att öka.


Livsmedelsproducenter och distributörer gör överlag tumme upp för förslaget om att lagstiftningsvägen göra det obligatoriskt för upphandlande myndigheter att vid upphandling av animaliska livsmedel ställa krav på bland annat djuromsorg som minst motsvarar det som gäller för svenska producenter.

– Det är utmärkt och ökar möjligheten till att förskolor, skolmatsalar och äldreboenden serverar närproducerad svensk mat av hög kvalitet, säger Åsa Odell, ordförande i LRF Köttdelegation.

Eva Guovelin, förbundsordförande för Livs, beskriver en effektiv och i stora delar högteknologisk svensk livsmedelsindustri som gör väldigt bra mat.

– Det är helt orimligt att det skulle vara en konkurrensnackdel i offentlig upphandling, säger hon och räknar med att förslaget tryggar jobben i livsmedelsindustrin och ger möjligheter till nya jobb i branschen.

Inom branschorganisationen Svenskt Kött ser man det som självklart att den mat som serveras i skolor, äldreboenden och på sjukhus ska leva upp till de höga krav på livsmedelproduktion som ställs på svenska bönder.

– Regeringens förslag är något som vi har arbetat för länge, säger Elisabet Qvarford, vd för Svenskt Kött.

Stefan Calrell är försäljningsdirektör med ansvar för offentlig marknad på Martin & Servera. Han välkomnar också förslaget, men konstaterar att kött som motsvarar de krav som regeringen vill göra obligatoriska kostar mer att producera:

– De nya föreslagna obligatoriska kraven måste också innebära ett minskat fokus på pris vid utvärdering av anbud vid offentlig upphandling.

Camilla Björkbom, förbundsordförande för Djurens Rätt, hoppas för sin del att förslaget också leder till höjda ambitioner:

– Förhoppningsvis kan högre djurskyddskrav också göra att fler kommuner samtidigt satsar på mer växtbaserat i kombination med mindre kött men där djuren haft det bättre.


Kommentatorerna ansvarar för sina egna inlägg

2 reaktioner på ”Regeringsförslag fördyrar upphandling

  1. Rubriksättningen antyder att upphandlingen fördyras. I själva verket är det varorna som kommer att kosta mer, men inte ens det är hela sanningen. Det handlar bara om att denna generation ska ta kostnaden – inte nästa. Nu kan man bara hoppas att kraven verkställs och följs upp.

  2. Det är bäst om ALLT kött som serveras är uppfött med våra regler, t.ex. om antibiotikaanvändning. Vi vill inte ha fler multiresistenta bakterier än vad som redan finns i omlopp. I vår omvärld omkommer 4 ggr fler av multiresistenta bakterier än i väpnade konflikter.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *