Oupphandlad mat från restaurangen

Michael Börjesson

Michael Börjesson. Foto: Emmaboda kommun.

För två år sedan var Emmaboda kommun i hetluften efter att ha köpt byggkonsulttjänster på muntliga avtal och utan konkurrensutsättning. Nu är det dags igen för en tveksam direktupphandling.

Emmaboda kommun har gett en lokal företagare gräddfil. Det är nyhetssajten 24 Emmaboda som avslöjar att kommunens integrationsenhet under perioden april 2016 till december 2017 köpt mat för 1,6 miljoner kronor från en restaurang till ett hvb-hem.

Till 24 Emmaboda säger Michael Börjesson, som tillträdde som socialchef sommaren 2017:

– Under den här perioden som du pratar om var det väldigt turbulent, chefer försvann och ersattes med nya.

Han uppger också att kommunen sedan dess förbättrat chefernas utbildning i offentlig upphandling. De misstänkt otillåtna matinköpen pågår inte heller längre.

Idag har varje enskild ungdom på stödboendena förladdade kort för det bidrag som ska räcka till mat och hygienartiklar. Någon gång görs särskilda inköp för att gemensamma aktiviteter ska kunna genomföras.

Kommunen förtydligar med att berätta om den upphandlingspolicy som antogs redan år 2012. Av den framgår att ingångna ramavtal ska följas (kommun har och har haft upphandlade livsmedelsavtal). Varje nämnd/styrelse ansvarar för att policyn följs.

För två år sedan uppmärksammades kommunen för en liknande affär. I sitt tillsynsbeslut kring de byggkonsulttjänster, som det då handlade om, kritiserade Konkurrensverket kommunen för muntliga avtal och att inte hedra upphandlingslagstiftningens krav på annonsering. Generaldirektör Rikard Jermsten konstaterade att andra potentiella leverantörer inte har haft möjlighet att tävla om kontrakten:

– Genom att inte annonsera en upphandling snedvrids konkurrensen.

Den gången stannade ärendet vid kritik. Överträdelsen låg mer än ett år tillbaka i tiden, vilket betyder att övervakande myndighet inte kan ansöka om upphandlingsskadeavgift i domstol.

Emmaboda kommun utlovar en extern genomlysning av de inköp som skett inom integrationsenheten.

Kommentatorerna ansvarar för sina egna inlägg

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *