Helena Jonsson
Helena Jonsson ber regeringen att ompröva lagförslaget. Foto: LRF.

”Nya LOU gynnar stora aktörer”

Det kommer fler krav på att regeringen ska dra tillbaka upphandlingspropositionen. LRF-ordföranden Helena Jonsson bedömer att regelverkets komplexitet kommer att slå hårt mot både upphandlare och leverantörer.


Sverigedemokraternas nej till regeringens förslag till nya upphandlingslagar från och med den 1 januari 2017 har väckt stor debatt under den gångna veckan. Allianspartierna och landets företagarorganisationer har länge varit negativa. Nu ansluter sig även lantbruksnäringen till kritikerna.

LRF:s ordförande Helena Jonsson anser att lagförslaget måste göras om och förenklas.

Även Lagrådet, som granskar och yttrar sig över lagförslag, är av den uppfattningen efter ett åtta månader lång analys. Det omfattande förslaget, som spänner över cirka tusen paragrafer, beskrivs som både svåröverskådligt och svårtillämpbart.

LRF:s farhåga är att nya LOU rycker undan mattan för närproducerad svensk mat. Det skriver Helena Jonsson i en debattartikel i Svenska Dagbladet.

Hon menar att såväl upphandlare som anbudsgivare kommer att få det mycket mer komplicerat än idag. Risken för att upphandlingsavdelningarna på grund av resursbrist tvingas slopa arbetet med att få med fler mindre leveran­törer bedöms som överhängande:

– En enklare lösning för kommunerna blir att gå på stora och beprövade leverantörer.

Samtidigt blir det, om lagförslaget går igenom, svårare också för anbudsgivarna:

– Man kommer sannolikt behöva ha en upphandlingsspecialist i sin organisation för att kunna vara med och konkurrera om offentliga affä­rer.


Kommentatorerna ansvarar för sina egna inlägg

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *