Birte Sandberg
Birte Sandberg gläds över mer närproducerad mat. Foto: Jens Christian.

Närproduktion går före ekologi

Region Skåne prioriterar närproducerade livsmedel före ekologiska i de offentliga köken. Ekologiska livsmedel från annat geografiskt område ska väljas först i tredje hand.

Frågan om närproducerade eller ekologiska livsmedel är smakligast för mun och miljö har länge sysselsatt upphandlare och kostansvariga. Region Skåne väljer nu att prioritera närproducerade varor i sina offentliga kök.

– Detta är en seger för de skånska producenterna och den skånska livsmedelssektorn, säger Birte Sandberg, centerpartistisk gruppledare i regionen.

I det uppdaterade miljöprogram för Region Skåne för åren 2017-2020 som antagits av regionfullmäktige ska närproducerat prioriteras. Närproducerade ekologiska livsmedel blir andrahandsval medan ekologiska livsmedel från annat geografiskt område ska väljas först i tredje hand.

Till de nya skrivelserna hör också att livsmedel som upphandlas inom regionen minst bör hålla samma standard som svenska djur- och växtskyddsregler kräver. För att minska användningen av antibiotika och risken för antibiotikaresistens ska krav kring detta ställas i upphandlingar.

– Vi har idag en situation där lagstiftningen om produktionen stannar vid landets gränser, något som leder till att svenska konsumenter exporterar sin miljöpåverkan till andra länder och belastar miljön där hårdare.

Andelen närproducerade och/eller ekologiska livsmedel ska år 2016 uppgå till minst 50 procent av Region Skånes totala livsmedelsbudget. Till år 2018 ska andelen öka till minst 60 procent för att år 2020 gå över 70-procentsgränsen.

Vid arrangemang, möten och konferenser ska ekologiska och närproducerade måltider väljas i så hög utsträckning som möjligt.

Kommentatorerna ansvarar för sina egna inlägg

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *