Hjälp att välja mer hållbara produkter

Upphandlingslagstiftningen ger numera större möjligheter att gynna hållbarhets- och livscykelperspektiv. Med pengar från Formas ska IVL Svenska Miljöinstitutet ta fram kriterier för ökad hållbarhet.

Easyfairs period 1

Produktion och konsumtion av livsmedel står för så mycket som 20-30 procent av människans utsläpp av växthusgaser. Hur kan offentlig upphandling i det sammanhanget användas som verktyg för att påverka i en mer hållbar riktning?

För att svara på den frågan har IVL Svenska Miljöinstitutet beviljats tre miljoner kronor i stöd från Formas som är ett statligt forskningsråd.

– I projektet ska vi undersöka och ta fram ett kriteriekoncept som kan hjälpa olika de aktörerna att välja mer hållbara produkter, förklarar Michael Martin, forskare vid IVL Svenska Miljöinstitutet.

Den EU-anpassade upphandlingslagstiftning som infördes tidigare i år har öppnat för nya möjligheter att gynna hållbarhets- och livscykelperspektiv i framtida upphandlingar.

Michael Martin betonar att offentlig upphandling är ett av få styrmedel som kan påverka organisationers och anbudsgivares hållbarhetsarbete inte bara i Sverige, utan även utanför vårt eget lands gränser.

– Den offentliga upphandlingen kan påverka leverantörer och anbudsgivare så att de inkluderar såväl miljöaspekter som social och ekonomisk hållbarhet utmed hela livscykeln.

Projektet berör hela livsmedelskedjan, från producenter och grossister till upphandlare och konsumenter. Arbetet kommer att pågå i tre år och utförs i samarbete med Institutionen för hållbar utveckling, miljövetenskap och teknik vid KTH. Även Upphandlingsmyndigheten är med på ett hörn.


Praxisdagen

Kommentatorerna ansvarar för sina egna inlägg

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *