Kaffemaskin
Den efterlängtade koppen. Foto: Mostphotos.

Hård konkurrens vid kaffeautomaten

Medarbetare vid landets myndigheter kan andas ut. Efter en tids avtalslöshet är Statens inköpscentrals upphandling av kaffe- och vattenautomater klar.

Efter två månaders avtalslöshet har Statens inköpscentral tecknat avtal med sex leverantörer av kaffeautomater. Det är möjligt att både köpa och/eller hyra automater från Beans in cup, Fazer Food Services, HGM Dryckservice, In cup, Jobmeal och Selecta.

Till de avropbara varorna hör kaffe, te, pappersmuggar samt socker och mjölk i portionsförpackningar. Mindre kapselmaskiner, varuautomater, kakor och så vidare ingår inte i ramavtalet

Vattenautomater, för kylt vatten med eller utan kolsyra, har varit avtalslöst område sedan hösten 2018. Avtal har nu slutits med Beans in cup, Convini, In cup, Jobmeal, Selecta, Servco och Water Company.

Statens inköpscentral planerade till en början skapa ett dynamiskt inköpssystem för kaffe- och vattenautomater. Under processens gång beslutades istället om en funktionsupphandling där avropsmodellen är förnyad konkurrensutsättning.

I upphandlingen har inga automatmodeller specificerats, utan istället har vissa minimikrav ställts. Therese Klaar, chef för enheten för upphandling av varor och tjänster vid Statens inköpscentral på Kammarkollegiet:

– Leverantörerna är experter på området och kan därför bäst utforma de lösningar som passar myndigheternas specifika behov, vilket är något som vi försökt ta tillvara på.

Andra förbättringar är att förändringar kan göras under kontraktstiden. Till exempel kan myndigheter under vissa förutsättningar öka eller minska antalet automater eller helt säga upp kontrakt. Detta för att underlätta i de fall som myndigheter stänger kontor eller förändrar sin verksamhet.

År 2017 omsatte avtalet för kaffeautomater cirka 120 miljoner kronor. Vattentörsten var inte fullt lika stor, här handlade det om sex miljoner kronor.

Avtalsperioden sträcker till den 22 april 2021 med förlängningsoption fram till den 22 april 2023. Till skillnad från tidigare är avtalen inte längre regionindelade.

Kommentatorerna ansvarar för sina egna inlägg

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *