Anders Byström
Anders Byström handlar svenskt. Foto: Andreas Larsson.

Handlar svenskt i torkan

Torkan ställer till stora problem för lantbrukare landet över. Regioner och kommuner stödagerar genom att inom sina upphandlade livsmedelsavtal växla över till svenskt kött.

Den långvariga torkan ställer till stora problem i fodertillgången. På vissa håll i landet får köttbönder slå kommunala marker. Foderbristen innebär också risk för nödslakt.

Mot den bakgrunden agerar flera regioner. I Region Jämtland Härjedalens matproduktion används sedan en tid tillbaka enbart svenskt nötkött. Möjligheten att endast köpa in svenskt kött finns i det upphandlade avtalet.

Anders Byström, biträdande regiondirektör vid Region Jämtland Härjedalen, beskriver jordbruket som otroligt viktigt för regionen och dess utveckling:

– Har vi möjlighet att på något sätt bidra till att de kan fortsätta bedriva sin verksamhet så ska vi naturligtvis göra det.

Svenskt kött gör att kostnaderna blir något högre. För att finansiera detta har den regionala utvecklingsförvaltningen omfördelat medel för att kunna bidra med mellanskillnaden.

– Det handlar om en begränsad period och ställer man den ökade kostnaden i relation till vad det skulle innebära för länet att tappa viktig verksamhet så är valet enkelt, säger Anders Byström.

Det mycket kritiska läget för svenskt jordbruk har även fått Henrik Fritzon, regionstyrelsens ordförande i Skåne, att ge regiondirektören i uppdrag att undersöka om regionen kan växla över till skånskt kött.

För Sydsvenskan poängterar han att det inte handlar om att köpa något som det inte har behov av, men av livsmedel är regionen redan en stor inköpare:

– Vi ska titta på om vi kan servera mer skånskt kött på de skånska sjukhusen och om vi kan köpa kött som fryses in.

Även i norr görs vad som är möjligt för att stötta bönderna och undvika att det blir överkapacitet hos slakterierna så att bra mat måste kasseras. Luleå kommun ökar inköpen väsentligt av svenskt kött till skolmaten:

– Det här ligger också i linje med våra ambitioner att öka andelen närproducerat i skolmaten, säger Niklas Nordström, kommunalråd i Luleå.

Nuvarande avtal med leverantören sträcker sig till november 2019.

– Inför arbetet med nästa upphandling kommer även då målet vara att prioritera svenskt kött, summerar Niklas Nordström.

Kommentatorerna ansvarar för sina egna inlägg

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *