Stefan Calrell
Stefan Calrell ser vikande ekotrend. Foto: Magnus Fond.

Ekolivs är inte längre lika självklart

Offentliga inköpare av livsmedel är inte lika angelägna som förr om att varorna ska vara ekologisk producerade. Martin & Serveras Stefan Calrell pekar på hur viktiga kommuners och regioners inköpsvolymer är för hela den ekologiska livsmedelskedjan.

Andelen ekologiskt producerade råvaror i offentliga kök har ökat rejält under senare år. Ett minskat kommunpolitiskt engagemang för att köpa ekolivsmedel ser nu ut att få den uppåtgående trenden ut att vända.

I fjol ökade hela den ekologiska livsmedelsmarknaden i Sverige enligt Ekoweb med 0,4 miljarder kronor till 28,2 miljarder kronor. Det är en ökning på en procent.

– Under samma period ökade dock livsmedelspriserna med 3,5 procent, vilket medför att ekoandelen sjönk från 9,3 procent till 9,0 procent, säger Olle Ryegård, analytiker vid Ekoweb.

Som Inköpsrådet tidigare kunnat berätta har Lunds kommun, som ligger i topp när det kommer till ekologiska inköp, lagt i bromsen. Även i exempelvis Norrköping och Växjö ökar intresset för andra mervärden, inte minst närodlat, på bekostnad av eko.

Grossistföretaget Martin & Servera, som har daglig kontakt med kunder inom den offentliga sfären, bekräftar utvecklingen.

Enligt Stefan Calrell, försäljningsdirektör för offentlig marknad på Martin & Servera, pågår diskussioner om att minska ambitionsnivån vad gäller inköp av ekologiska livsmedel på fler ställen runt om i landet. Detta trots att regeringsmålet om 60 procent ekologisk konsumtion och 30 procent ekologisk jordbruksmark till 2030 finns definierat i livsmedelsstrategin.

– Det blir ett problem om många kommuner börjar backa från det målet.

Anledningen är att kommuners och regioners inköpsvolymer är viktiga för hela den ekologiska livsmedelskedjan. Om försäljningen av ekovaror minskar kraftigt blir det svårt för de ekologiska lantbrukarna att satsa, men också att behålla sortimentsbredden hos leverantörer och grossister. Det betyder i sin tur att försäljningen riskerar att minska ännu mer.

– Problemet är att det kan gå väldigt snabbt. När vi pratar offentlig upphandling kan det försvinna stora volymer över en natt när en ny avtalsperiod går igång, säger Stefan Calrell.

Martin & Servera har satt egna långsiktiga hållbarhetsmål. Bland annat höjs ambitionsnivån för det ekologiska och miljömärkta sortimentet. Målet är att försäljningen till offentlig marknad år 2025 ska bestå av minst 50 procent ekologiska eller miljömärkta produkter.

Kommentatorerna ansvarar för sina egna inlägg

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *