Therese Klaar, chef för enheten för upphandling av varor och tjänster vid Statens Inköpscentral.
Therese Klaar byter fokus för DIS-piloten. Foto: United Frog Studios.

Byter fokus från automater till mattor

Statens inköpscentral skrinlägger planerna på ett dynamiskt inköpssystem för dryckesautomater. Nu står istället entrémattor i fokus för Kammarkollegiets DIS-pilotprojekt.

Leda upphandlingar effektivt
Kommunicera bättre med leverantörer och verksamhet
Upphandla funktion i praktiken
GDPR & offentlig upphandling
Kvalificerad IT-upphandlare
Tillämpningen av upphandlingskontrakt

Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet backar från planen att i september annonsera en upphandling av dryckesautomater via ett dynamiskt inköpssystem. Förstudien ger vid handen att denna typ av automater inte är det bäst lämpade upphandlingsföremålet för ett dynamiskt inköpssystem.

Beslutet förklaras med att avropande myndigheters beställningsmönster inte passar det upplägg som ett dynamiskt inköpssystem har.

Therese Klaar är chef på enheten för upphandling av varor och tjänster på Statens inköpscentral. Hon säger att man i förstudien kom fram till att skulle bli alltför snårigt för beställarna:

– Idag är ramavtalet för dryckesautomater rangordnat och fungerar väldigt bra. Det skulle vara svårt att nå samma enkelhet för de beställande myndigheterna med ett DIS och vi ser att fördelarna på det här avtalsområdet inte uppväger det.

De olika tilläggstjänster som erbjuds, med påfyllning av råvaror samt både planerad och oplanerad service, komplicerar.

– Vi ser det också som en risk att myndigheter belägna utanför storstadsregionerna skulle få sämre eller inga anbud i det dynamiska inköpssystemet.

För en stor myndighet med många automater finns det en fördel att ha en och samma leverantör vilket innebär att de skulle behöva avropa ett leveransavtal. Det i sig är inga problem i systemet, men det kan bli svårt för en myndighet att specificera volymer i ett sådant avrop.

– Risken är att priserna skulle bli högre till följd av ökad osäkerhet för leverantörerna. Det skulle motverka ett av syftena med DIS.

Inköpscentralens målsättning att lansera ett första dynamiskt inköpssystem skrotas inte. Däremot byter pilotprojektet nu inriktning mot entrémattor.

– Entrémattor är enklare, där finns en fast plan för när de hämtas och lämnas. De är också mer standardiserade än vad dryckesautomater är nuförtiden.

Statens inköpscentral erbjuder idag inget ramavtal för entrémattor. Eftersom det finns ett behov ses denna DIS-lösning som en möjlighet att öka servicen till avropande myndigheter.

– Vår plan är att ha förstudien klar 27 oktober, bekräftar Therese Klaar.

Upphandlingen av dryckesautomater fortsätter som en sedvanlig ramavtalsupphandling.


Praxisdagen

Kommentatorerna ansvarar för sina egna inlägg

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *