Bäddar för bättre konkurrens

Nils Hillerbrand ser konkurrens- och miljöfördelar med samordning. Foto: Linköpings kommun.

Linköping sällar sig till kommunerna med samordnad varudistribution. Den nya distributionscentralen, som väntas skärpa upphandlings­konkurrensen, ska vara i drift till årsskiftet 2017/18.

Varuleveranserna till Linköpings kommun sker idag direkt från enskilda leverantörer till olika verksamheter. Det betyder flera transportsbesök per dag. För att samordna och effektivisera dessa leveranser ska samordnad varudistribution införas.

Nils Hillerbrand, miljöansvarigt kommunalråd, förklarar satsningen som en del i arbetet mot ett koldioxidneutralt Linköping 2025:

– Miljö- och klimatbelastningen minskar och trafiksäkerhet kring skolor, förskolor och övrig kommunal verksamhet ökar.

Ett annat delmål är att skapa bättre villkor för lokala producenter.

– Det leder också till ökad konkurrens i kommunala varuupphandlingar, eftersom små och medelstora företag får ökade möjligheter att lämna anbud när distributionskraven minskar, säger han.

Linköpings kommun köpte år 2014 varor för 223 miljoner kronor. Från den 1 januari 2018 kommer en del av dessa varor att levereras av enskilda producenter och leverantörer till en terminal. Där sker omlastning till centralens fordon.

Till de varor som bedöms lämpliga för samdistribution hör sjukvårdsmaterial, böcker, papper, kontorsmaterial, datamaterial, skol- och lekmaterial och inte minst livsmedel. Närmare hälften av den volym varuinköp som lämpar sig för samordning utgörs av livsmedel för tillagning av måltider inom kommunal verksamhet.

Driftkostnader för terminal och distribution bli 4-6 miljoner kronor per år. För att sänka kostnaderna undersöks möjligheten att samverka med Region Östergötland, andra kommuner och eventuella övriga offentliga aktörer.

Kommentatorerna ansvarar för sina egna inlägg

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *