Inger Ek
Vill inte göra svenska krav obligatoriska. Foto: Studio CA.

Avråder från svenska djurskyddskrav

Landsbygdskommittén vill göra svenska miljökrav och djurskyddsregler obligatoriska vid upphandling. Upphandlingsmyndigheten tycker inte att det är någon toppenbra idé.


Den parlamentariska landsbygdskommittén presenterade i januari 75 förslag på åtgärder för att i ett trettioårsperspektiv förbättra landsbygdens förhållanden. Till dessa punkter hör att kräva svenska nivå när det gäller miljökrav och regler för djurskydd vid offentlig upphandling av exempelvis livsmedel.

Upphandlingsmyndighetens generaldirektör Inger Ek anser att det är viktigt att ställa hållbarhetskrav på livsmedel. Men hon vill inte gå så långt som att göra svenska regler för miljö- och djurskyddskrav obligatoriska.

– Vi anser inte att man bör införa obligatorisk lagstiftning om att svenska miljö- och djurskyddskrav alltid ska tillämpas i upphandlingar, säger hon och poängterar att myndighetens hållbarhetskriterier för livsmedel bygger på odlings- och uppfödningsmetoder oavsett ursprung och produktionsland.

I sitt remissvar frågar sig myndigheten om det ens är möjligt för en av EU:s medlemsstater att i sin lagstiftning införa krav som motsvarar den statens regelverk. Bedömningen är att bindande krav som det föreslagna kan strida mot EU-rätten.

Enligt fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, EUF-fördraget, är kvantitativa restriktioner förbjudna. Liksom ”åtgärder med motsvarande verkan”.

Ett annat kommittéförslag är att under en fem till sju år lång period flytta 10 000 statliga jobb från Stockholm. I och med att detta påverkar huvudstadens arbetsmarknad upprörs Lotta Edholm, liberalt oppositionsborgarråd, över att regeringen inte bjudit in Stockholms stad att svara på remissen, utan istället valt ut exempelvis Svenska Alpackaföreningen.

– Genom att inte bjuda in Stockholm att svara undergrävs legitimiteten i förslaget. Regeringen visar tydligt att man nonchalerar hela förfarandet med att skicka ut frågor på remiss.


Kommentatorerna ansvarar för sina egna inlägg

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *