Alf Jönsson
Alf Jönsson gläds över att få ett enhetligt system. Foto: Bengt Flemark.

Vinner på konkurrenspräglad dialog

Region Skånes hittills mest omfattande förnyelseprojekt genomfördes som konkurrenspräglad dialog. Investeringen i vårdens nya IT-systemet uppgår till en miljard kronor.

Tanken var att Stockholms läns landsting, Västra Götalandsregionen och Region Skåne tillsammans skulle upphandla framtidens informationssystem för vården. Efter att det så kallade 3R-samarbetet spruckit görs nu istället tre separata upphandlingar.

Region Skåne är först ut genom att teckna avtal med Cerner Sverige. Denna nya sammanhållna digitala vårdmiljön gör att regionen kan pensionera ett flertal befintliga IT-system av varierande funktionalitet och ålder.

Regiondirektören Alf Jönsson betecknar affären, en investering på en miljard kronor fördelat över fem år, som en milstolpe:

– Från flera system, som inte har förstått varandra, till ett system som pratar samma språk oavsett var i vårdkedjan du befinner dig.

Utöver ett nytt journalsystem omfattar lösningen också all annan informationshantering inom sjukvården. Regionen trycker särskilt på möjligheter till ökad patientdelaktighet och förbättrad arbetsmiljö för medarbetarna.

Upphandlingen påbörjades i december 2016 som en konkurrenspräglad dialog med fyra intresserade företag. Mer än 300 medarbetare från hälso- och sjukvården har varit engagerade i utvärderingsarbetet.

– Äntligen får vi ett och samma system för primärvården och sjukhusen. Patienterna behöver inte längre upprepa sin historia vid varje vårdkontakt, säger Dolores Öhman, ordförande i e-hälsoberedningen.

Införanet är tänkt att starta år 2019 och avtalet sträcker sig till år 2025 med förlängningsmöjlighet till 2033. Under förutsättning att tilldelningsbeslutet inte överklagas signeras avtalet den 29 september.

Amerikanska Cerners IT-lösningar finns på sjukhus i 40 länder. Region Skåne har sedan tidigare företagets journalsystem Melior.

Kommentatorerna ansvarar för sina egna inlägg

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *