Nils Öberg
Nils Öberg vill se svenskt myndighetssamarbete. Foto: Per Groth.

Vill ha digital suveränitet

Upphandling av programvara kompliceras av att allt fler IT-tjänster flyttar ut i molnet. Försäkringskassans generaldirektör lanserar en vitbok och kräver svensk digital suveränitet.

Molntjänster är överlag kostnadseffektiva och leder till ökad tillgänglighet. Fast när program och data lagras på servrar utanför landets gränser ökar risken för att kontrollen över uppgifter som skapas och bearbetas av svenska offentliga aktörer går förlorad.

I en debattartikel i Dagens Nyheter slår Nils Öberg, generaldirektör för Försäkringskassan, fast att svenska myndigheter måste komma överens om en gemensam strategi.

– Den svenska stats- och kommunala förvaltningen måste ha suverän kontroll över sin information.

Försäkringskassans nylanserade vitbok om publika molntjänster i offentlig verksamhet pekar ut andra länders lagstiftning en försvårande faktor. Enligt Cloud act har exempelvis amerikanska myndigheter rätt att begära ut data från amerikanska tjänsteleverantörer, oavsett var i världen informationen lagras. Liknande lagstiftning finns i flera andra länder.

Enligt vitboken går det i dagsläget inte att överblicka konsekvenserna för en svensk myndighet som använder molntjänster där leverantören står under amerikansk jurisdiktion, vilket många av marknadens aktörer gör. Det medför svårigheter att inför en upphandling av molntjänster upprätta både konsekvensbedömningar enligt GDPR samt risk- och sårbarhetsanalyser.

Nils Öberg vill se en långsiktig handlingsplan för att Sveriges digitala suveränitet ska kunna vidmakthållas. Annars kan det bli svårt att säkra samhällsbärande funktioner mot exempelvis cyberangrepp och värna den personliga integriteten.

Att svensk offentlig sektor sammantaget är en relativt stor beställare ses som en fördel. Det innebär goda möjligheter att ställa krav på de tjänster som ska upphandlas.

Regeringen är på spåret. Annelie Roswall Ljunggren, generaldirektör för Statskontoret, ska som särskild utredare undersöka mer varaktiga lösningar för hur en IT-samordning ska kunna se ut och hur man på ett säkert sätt kan anlita privata leverantörer.

– En statlig molntjänst och samordnad IT-drift kan öka effektiviteten och säkerheten i offentlig sektor, säger energi- och digitaliseringsminister Anders Ygeman.

Försäkringskassan sköter idag viss IT-drift åt en del andra statliga myndigheter.

Kommentatorerna ansvarar för sina egna inlägg

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *