Susanne Nordling
Susanne Nordling vill säkra patientinformationen. Foto: Fredrik Hjerling.

”Vanlig upphandling räcker inte”

Det finns en oro kring IT-säkerheten vid Stockholms läns landstings stora upphandling av vårdinformationssystem. Miljöpartiets Susanne Nordling vill inte se Transportstyrelsens dataläckage återupprepas.


Likt Västra Götalandsregionen och Region Skåne är Stockholms läns landsting igång med en miljardupphandling av IT-system för sjukvårdsjournaler och annan patientinformation. Inom flera partier närs en oro för att upphandlingen kan innebära att patientinformation som rör stockholmsregionens invånare kommer i fel händer.

– Skandalen på Transportstyrelsen och intrånget i datasystemet för Södertälje sjukhus borde ha skakat om alla, säger det miljöpartistiska oppositionslandstingsrådet Susanne Nordling.

Syftet med vad som kallas Framtidens vårdinformationsmiljö är att effektivisera vården och underlätta för personal och patienter. Miljöpartiet är positivt till digitaliseringen. Åsikten är dock att Alliansen underskattar säkerhetsriskerna:

– Det nya systemet bör skyddas utifrån Säkerhetsskyddslagen, den strängaste lagen för offentlig verksamhet av betydelse för rikets säkerhet. Det är inte färdigt utrett hur detta kan göras.

Med en ”vanlig” upphandling kan utrustning hamna utomlands och det kan bli svårt att begränsa vilka som får hantera känslig information. Miljöpartiet menar att det vore bättre att landstinget har utrustningen i sina egna lokaler och därmed kan bestämma vilken egen personal som får utföra känsliga arbetsuppgifter.

Finanslandstingsrådet Irene Svenonius betonar att det aldrig funnits några motsättningar i sakfrågan. Hon beskriver långa och bra möten med oppositionen för att uppnå bred enighet.

De tillägg som Miljöpartiet föreslagit var något som alla var överens om, men de var enligt Irene Svenonius tänkta att komma i ett senare skede, då upphandlingen specificeras.

– Vi är lika måna som Miljöpartiet om de här frågorna och hade därför inte något emot att i ett tidigare stadium än planerat besluta om detta.


Kommentatorerna ansvarar för sina egna inlägg

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *