Uppmärksamhet krävs vid konsultavrop

Mats Ohlsson

Mats Ohlsson. Foto: Michael Förster.

Nytecknat ramavtal finns nu för statliga myndigheter i landets södra delar som behöver resurskonsulter. Fast avrop kompliceras av att tidigare avtal delvis löper parallellt.


Statens inköpscentral har tecknat ramavtal för resurskonsulter inom IT-området i landets södra del. B3, Cygni och Valtech hade ansökt om överprövning, men inköpscentralen vann i förvaltningsrätten.

Avtalen är indelade i sju kompetensområden som till exempel systemutveckling, IT-säkerhet och förvaltning. Till upphandlingens vinnare hör Knowit som tecknar avtal inom fem av de sju områdena.

– Vi har stor erfarenhet av uppdrag inom offentlig sektor och ser fram emot att få fortsätta bidra till digitalisering i den offentliga sektorn, säger Mats Ohlsson, affärsansvarig på Knowit.

Jerker Lindsten, vid på Hiq Göteborg, beskriver ramavtalet som strategiskt viktigt:

– Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet ansvarar för upphandlingsverksamheten inom hela den statliga inköpssamordningen och det betyder att vi kan jobba med en stor del av Sveriges myndigheter.

Södra regionen omfattar leveranser till avropsberättigade i följande län: Blekinge, Gotland, Halland, Jönköping, Kalmar, Kronoberg, Skåne samt Västra Götaland.

I och med att regionindelningen skiljer sig från tidigare ramavtal, som löper parallellt, kompliceras avropen något. Än så länge kan enbart myndigheter inom Hallands län och Västra Götalands län avropa.

Övriga myndigheter som tillhör region södra enligt detta ramavtal måste avropa på tidigare ramavtal tills dessa löper ut. Från april 2019 kan myndigheter inom Blekinge, Jönköping, Kalmar, Kronoberg och Skåne avropa på det nya ramavtalet och från september 2019 även myndigheter på Gotland.

Avtalen gäller fram till den 30 april 2020 med en förlängningsoption på ytterligare 30 månader. Omsättningen uppskattas till 250 miljoner kronor för hela perioden, alltså inklusive eventuell förlängning.

Med resurskonsult avses en konsult som utgör en resursförstärkning, i ett visst projekt eller till ett visst uppdrag, och som arbetsleds av avropande myndighet.


Kommentatorerna ansvarar för sina egna inlägg

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *