Upphandling: på väg bort från ESV

Ekonomistyrningsverkets upphandlingar kan komma att flyttas. Kammarkollegiet har fått regeringens uppdrag att analysera var denna verksamhet skulle passa bäst.


I en myndighetsanalys av Ekonomistyrningsverket slog Statskontorets utredare i höstas fast att ESV:s upphandlingsverksamhet på sikt sannolikt skulle fungera bättre om den flyttades till andra myndigheter. Kammarkollegiet ansvarar idag för upphandling av de flesta samordnade ramavtal som statliga myndigheter kan använda.

Tanken verkar ha fått fäste inom regeringen. Kammarkollegiet har nu fått i uppdrag av regeringen att analysera förutsättningarna för att från Ekonomistyrningsverket ta över ansvaret för upphandling av statens administrativa system.

Peter Norén, enhetschef vid Ekonomistyrningsverket, poängterar att myndighetens arbete med upphandlingar inte påverkas förrän beslut har fattats:

– Just nu arbetar vi bland annat med att upphandla ramavtal för ekonomisystem och systemstöd för e-inköp. Det arbetet fortsätter enligt plan och påverkas inte av Kammarkollegiets analysarbete, säger han.

Enligt regeringsuppdraget ska Kammarkollegiet även överväga en alternativ lösning där Statens servicecenter ges ansvaret för hela eller delar av verksamheten. Uppdraget ska redovisas till regeringen senast den 30 juni 2016.


Kommentatorerna ansvarar för sina egna inlägg

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *