”Upphandlar bort öppenheten”

Vökby Bredband är på kollisionskurs med en av sina forna delägare. Företaget dömer ut Kinda kommuns upphandling av kommunikationsoperatör till det kommunala fibernätet.

Bredbandsföretaget Vökby har en pågående strid med Vimmerby. Nu anmäls Kinda kommuns upphandling av ny kommunikationsoperatör i det kommunala fibernätet till Konkurrensverket. Samtidigt överklagas upphandlingen – som Comhemkoncernens Itux kammade hem.

Anledningen till protesterna är att kommunens upphandling ger Itux exklusiv rätt att verka i det kommunala fibernätet. Enligt Frank Gunnarsson, vd för Vökby Bredband, är det ett otillåtet krav:

– Fibernät som byggts med statliga och EU-finansierade medel måste vara öppna för alla aktörer som önskar vara verksamma i nätet på passiv nivå. Kinda kommuns upphandling går otillåtet emot dessa bestämmelser.

Frank Gunnarsson poängterar att regelverkens krav på öppna nät finns för att uppmuntra till en ökad konkurrenssituation och undvika monopolisering. Kinda kommun har anmälts till Konkurrensverket för att få frågan prövad på myndighetsnivå.

– Vi motsätter sig denna typ av monopolisering av kommunala fibernät. Denna typ av agerande hämmar konkurrensen bland bredbandsleverantörer.

Björn Hoflund, vice ordförande i kommunstyrelsen, säger att kommunen tvärt om vill öka konkurrensen. Han ser med tillförsikt fram emot prövningen:

– Det är solklart att vi har gjort rätt.

Kommentatorerna ansvarar för sina egna inlägg

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *