Bredband
Bredbandsbrister i Dalarna. Foto: Freeimageslive.co.uk.

Underkänt för väsentliga förändringar

Mora, Orsa och Älvdalens kommuner får kritik för sitt gemensamt upphandlade fiberprojekt. Ramavtalet har inte följts samtidigt som rutinerna kring fakturakontroll och avtalsuppföljning sviktat.


Fiberutbyggnaden i Mora, Orsa och Älvdalen har uppmärksammats av lokalmedia. En utomstående granskning bekräftar nu en rad fel i de tre kommunernas hantering av det gemensamt upphandlade bredbandsprojektet.

Enligt Pwc har ramavtalet inte hedrats fullt ut. Resor som skulle ha ingått har exempelvis fakturerats. Material har tillkommit och arbetsmoment förändrats samtidigt som priserna för material har ändrats.

Förändringarna bedöms som väsentliga. En förnyad konkurrensutsättning borde därför ha gjorts.

Granskarna slår ner på att fakturor saknar uppgifter om vilket avtal som de gäller, något som försvårar kontrollen. Klent dokumenterade avtalsändringar har också gjort det svårare att kontrollera i efterhand.

Peter Karlsson, kommundirektör i Mora kommun, tycker att det är bra att genomlysningen har gjorts så att de interna rutinerna kan förbättras:

– Det har skett en del fel i formalia.

Pwc efterlyser ett antal åtgärder för förbättrad upphandlings- och avtalshantering samt fakturahantering. Eftersom kommunerna har en gemensam upphandlingsenhet är rekommendationen att ha samma rutiner och arbetssätt för ramavtal och upphandlingar i alla tre kommuner.

Upphandlingschefen kommer att få i uppdrag att ta fram lämpliga åtgärder för att höja kompetensen i upphandlingsfrågor. Ansvarsuppdelningen mellan upphandlingsenheten och verksamheterna ska förtydligas – liksom roller och mandat för inköpare och beställare.

Enligt Peter Karlsson har inte kommunerna förlorat några större belopp:

– Kommunen kan i vissa fall även ha tjänat ekonomiskt på att ramavtalen ändrats, även om det strider mot upphandlingsreglerna och det beklagar vi.

I soppan ingår även en jubileumsmiddag hos ramavtalsleverantören samt besök på sportevenemang. Granskarna utesluter inte att dessa bjudtillställningar påverkat tjänstemannaoberoendet. Kommunen har lämnat in en polisanmälan för att få det utrett om något skett som strider emot lagen.


Kommentatorerna ansvarar för sina egna inlägg

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *