Ann-Sofi Lodin
Ann-Sofi Lodin har valt system. Foto: Catharina Fyrberg.

Två miljarder bäddar för förändring

Cerner vinner ytterligare en miljardupphandling. Efter att ha kammat hem Region Skånes nya journal- och informationssystem för vården väljer nu Västra Götalandsregionen samma leverantör.


Västra Götalandsregionen (VGR) vill ha Millennium från Cerner som kärnsystem i sitt nya IT-stöd för hälso- och sjukvården. I fjol vann samma bolag motsvarande upphandling inom Regions Skåne.

– Nu har vi tagit ett stort och viktigt steg mot framtidens vårdinformationsmiljö, säger Ann-Sofi Lodin, regiondirektör i VGR. Vi kan nu gå in i nästa fas och fokusera på alla de förberedelser som behöver göras.

Det nya kärnsystemet ska ersätta en rad av vårdens nuvarande IT-system och bidra till att skapa en ny, modern och gemensam vårdinformationsmiljö. Syftet är bland annat att göra det enklare för alla aktörer inom hälso- och sjukvården att samverka.

Västra Götalandsregionen beskriver den noggranna upphandlingsprocess som ligger till grund för tilldelningsbeslutet. Omkring 1 500 medarbetare har varit delaktiga genom att bland annat vara med och ta fram upphandlingskraven samt bidra i anbudsutvärderingen.

– Jag känner mig trygg med att vi valt ett system som möter behoven i hälso- och sjukvården.

VGR har genomfört upphandlingen i samverkan med samtliga 49 kommuner i Västra Götaland. De har alla undertecknat optioner som innebär att systemet kan användas även i den kommunala hälso- och sjukvården, vilket skapar nya förutsättningar för att dela information.

Kontraktet löper över tio år och har ett beräknat värde på 2,1 miljarder kronor. I den summan ingår mer än själva kärnsystemet. Cerner ska anpassa Millennium till behoven i vården i Västra Götaland och tillsammans med regionen införa lösningen i hela organisationen.

– Det här är den största förändringen som gjorts i vården sedan regionbildningen och en chans till stora förbättringar, säger Ann-Sofi Lodin.

Tilldelningsbeslutet kan överklagas fram till den 8 oktober.


Kommentatorerna ansvarar för sina egna inlägg

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *