Telia bötfälls för riggad upphandling

Att samordna sig inför en upphandling är förbjudet. För sådant konkurrensbegränsande samarbete döms Gothnet och Telia Sonera att betala 16 miljoner kronor i böter.


Patent- och marknadsdomstolen dömer Telia Sonera och Gothnet (kommunägt via Göteborg Energi) för överträdelse av konkurrenslagen. De bådas samarbete inför Göteborgs stads upphandling av fasta datakommunikationstjänster sommaren 2009 kostar 16 miljoner kronor i böter. Plus cirka sex miljoner kronor i rättegångskostnader.

Sofia Söder, vd för Gothnet, anser att man har följt de lagar och regler som finns och att det är tråkigt att domstolen valt att inte gå på bolagets linje i sitt domslut:

– Vi kommer nu att analysera domen och därefter fatta beslut om eventuellt överklagande.

I domen halveras den konkurrensskadeavgift som Konkurrensverket krävt. Detta till trots ser generaldirektör Dan Sjöblom positivt på att domstolen slagit fast att ett olagligt samarbete skett:

– Det är också bra att domstolen slagit fast att bötesbeloppet ska beräknas med utgångspunkt i det optimala totala kontraktsvärdet, det vill säga den aktuella upphandlingens totala värde, fortsätter han.

Inför upphandlingen informerade Telia Sonera sin konkurrent om att man inte ämnade lämna anbud. Däremot ville man bli underleverantör om Gothnet vann uppdraget.

Även om Telia Soneras beslut att inte lämna anbud var ensidigt har det enligt domen använts som ”valuta” i förhandlingarna om ett underleverantörsavtal. Gothnet har försökt få försäkringar om att Telia Sonera inte skulle lämna anbud. Telia Sonera har bekräftat sina avsikter, dels i ett utkast till en avsiktsförklaring, dels i ett utkast till samarbetsavtal.

– Att samordna sig inför och under en offentlig upphandling är en allvarlig överträdelse av konkurrensreglerna som sätter konkurrensen om den aktuella upphandlingen ur spel, poängterar Dan Sjöblom.


Kommentatorerna ansvarar för sina egna inlägg

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *