David Pohanka
David Pohanka tar bakvägen till offentliga marknaden. Foto: Advania.

Tar bakvägen till statliga ramavtal

Miscos konkurs ger Advania möjligheten att bakvägen ta sig in som leverantör på Statens inköpscentrals ramavtal. Nyckeln till den offentliga marknaden är att köpa en del av konkursboet.


I slutet av förra året försattes Misco, landets troligtvis äldsta distanshandel för IT-produkter, i konkurs. Förutom till privatmarknaden sålde företaget till offentlig sektor via ramavtal med Statens inköpscentral.

Misco var en nio leverantörer inom ramavtalet för Klient, där offentlig sektor avropat genom förnyad konkurrensutsättning, samt även en av fyra leverantörer på det rangordnade ramavtalet för Användarnära IT-produkter.

Genom att köpa den gren inom Misco som ansvarat för business-to-business-försäljningen lägger Advania nu vantarna på dessa ramavtal. Statens inköpscentral godkände häromdagen att Advania övertar, i sin helhet, samtliga de åtaganden som Misco har haft enligt ramavtalen.

David Pohanka, affärssegmentsansvarig vid Advania, konstaterar att företaget under senare tid flyttat fram sin position avsevärt inom den offentliga sektorn:

– Att vi är med och konkurrerar om den här typen av affärer hos Sveriges offentliga kommuner och statliga myndigheter är naturligtvis väldigt betydelsefullt och ger Advania en välkommen möjlighet att visa vad vi kan åstadkomma.

På klientsidan konkurrerar Advania nu, lite beroende på i vilken del av landet som avropet sker, med exempelvis Atea, B2B IT-Partner, Linfre och Invid. När det kommer till de användarnära produkterna såsom bärbara och stationära datorer är Atea och Dustin rivaler.

Klientramavtalen löper till den sista november med förlängningsoption till den 30 juni 2021. Statens inköpscentral förlängde nyligen ramavtalen för de användarnära IT-produkterna till och med den 30 juni, vilket innebär att förlängningsmöjligheterna för dessa avtal är utnyttjade fullt ut.


Kommentatorerna ansvarar för sina egna inlägg

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *