Thomas Pålsson
Thomas Pålsson föreslår statligt moln. Foto: Olof Holdar.

Statlig molntjänst reducerar IT-köpen

Statens servicecenter föreslår en statlig molntjänst. Om regeringen säger ja till denna typ av samordnad IT-drift väntas myndigheternas IT-avrop att minska rejält.

Idag upphandlar och sköter varje statlig myndighet sin egen IT-drift. Det innebär sammanlagt fler än 200 datacenter som i hög grad är koncentrerade till Stockholm, något som binder betydande resurser i kapital och personal.

Nu föreslås att statliga myndigheters IT-drift ska samordnas i en molntjänst. Enligt den utredning som Statens servicecenter gjort skulle detta ge stora vinster i form av besparingar, effektiviseringar, miljö och, inte minst, en högre gemensam säkerhetsnivå.

– Införandet av en statlig molntjänst skulle vara en stor och viktig reform inom ramen för regeringens arbete med att effektivisera den offentliga förvaltningen, säger Thomas Pålsson, generaldirektör för Statens servicecenter.

Uppdraget att analysera vilka statliga myndighetsfunktioner som kan vara lämpliga att bedriva samordnad verksamhet kommer från regeringen.

Bedömningen är att det behövs högst tio datacenter för att driva tjänsten. På några års sikt väntas en statlig molntjänst minska de årliga IT-driftskostnaderna för statsförvaltningens med 30 procent.

Statens servicecenter räknar med att det kommer att ta upp till fem år att införa statens molntjänst efter det att regeringen har fattat beslut. Planen är att förlägga datahallarna utanför storstadsområdena i exempelvis bergrum och på så sätt hålla dem fysiskt åtskilda.

Kommentatorerna ansvarar för sina egna inlägg

En reaktion på ”Statlig molntjänst reducerar IT-köpen

  1. Molntjänsterna ska enligt huvudregeln givetvis upphandlas av de myndigheter som vill ansluta sig. Anslutande myndigheter får därför inte bara köpa molntjänster från Statens Servicecenter, eftersom undantagsreglerna om s k intern upphandling i LOU inte är tillämpliga.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *