Skippar bortförklaringarna: erkänner fel

Laholms kommun gör något så ovanligt som att erkänna brott mot reglerna om offentlig upphandling. Kostnaderna för en IT-konsult skenade iväg över brytgränsen för direktupphandling.


När kommuner ertappas med otillåtna direktupphandlingar brukar bortförklaringarna vara många. Laholms kommunchef Nils Danred är på så sätt ovanlig eftersom han utan omsvep erkänner för Laholms Tidning:

– Det är jag som tagit beslutet och jag tar på mig ansvaret.

Laholms kommun har betalat sammanlagt över 1,4 miljoner kronor för konsultassistans från Internationell kompetens. Merparten av arvodet har dessutom betalats ut under fjolåret.

I sitt svar på Konkurrensverkets frågor kring upphandlingen medger kommunen att den brutit mot reglerna om offentlig upphandling. Anledningen var att översynen av den kommunala IT-strukturen tog mer tid än beräknat – och att kommunen inte ville göra omtag med en upphandling under pågående arbete.

– Jag kunde inte i min vildaste fantasi se att vi skulle hamna på ett belopp som översteg vår upphandlingsgräns, säger Nils Danred till Hallandsposten.

Kommunstyrelsens ordförandes överslätande attityd har irriterat Laholmspartisten Bertil Johansson. I en motion till kommunfullmäktige undras:

– Vilka signaler sänder ni ut till allmänheten, när ni ser mellan fingrarna när kommunchefen gör som han vill?

Den mediala granskningen har också kastat ljus på dåligt specificerade fakturor, främst av resor. Konkurrensverket har ännu inte hunnit fatta något beslut i detta tillsynsärende.


Kommentatorerna ansvarar för sina egna inlägg

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *