Sätter stopp för genväg till ramavtal

Klas Lindström

Klas Lindström. Foto: Kammarkollegiet.

Efter Miscos konkurs tog Advania över företagets ramavtal med Statens inköpscentral. Det leverantörsbytet ogiltigförklaras nu av kammarrätten eftersom i stort sett inga andra tillgångar än dessa avtal följde med i överlåtelsen.

I december 2017 gick den anrika IT-återförsäljaren Misco i konkurs. Några månader senare tog Advania över företagets statliga ramavtal, vilket resulterade i visst ”gnissel” i branschen.

Misco hade sammanlagt sex olika ramavtal, för klienter och användarnära IT-produkter, med Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet. Idag är det bara klientramavtalen som är aktuella. De löper som längst till den 30 juni 2021.

Statens Inköpscentral tillät i februari 2018 att Advania i sin helhet övertog samtliga Miscos åtaganden kring avtalen. Att Advania genom denna överlåtelse tog en bakväg till den statliga marknaden uppskattades inte av Dustin.

Företaget vände sig till förvaltningsrätten, men fick där inget gehör. Bedömningen var att ramavtalet ändrats genom byte av leverantör på ett sätt som ryms inom vad som kan avses med begreppet företagsomstrukturering (som för övrigt är förhållandevis nytt i svensk lagstiftning).

Dustin hade större framgång i kammarrätten som nyligen ogiltigförklarade överlåtelsen av avtalet. Klas Lindström, ramavtalsansvarig vid Statens inköpscentral, konstaterar att förvaltningsrätten delade Kammarkollegiets bedömning, men att att kammarrätten ser annorlunda på saken:

– Vi analyserar just nu domen och kommer att besluta om vidare hantering.

Detta är första gången som kammarrätten prövar ett leverantörsbyte i ramavtal. Domstolen tar fasta på att Advania inte övertagit tillgångar från Misco i den utsträckning som krävs.

Enligt domen överläts i stort sett inte någon annan verksamhet än de aktuella ramavtalen till Advania. Misco hade även avtal med exempelvis SKL Kommentus, vilket inte ingick i överenskommelsen. Endast en medarbetare verkar ha följt med över, men det finns inget som visar att exempelvis system eller underleverantörer övertogs av Advania till följd av överlåtelseavtalet.

En överlåtelse av enskilda ramavtal anses av kammarrätten inte vara tillräckligt för att utgöra en sådan företagsomstrukturering som krävs för att leverantörsbytet ska vara tillåtet enligt 17 kap. 13§ LOU.

Kommentatorerna ansvarar för sina egna inlägg

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *