Björn Lundell
Björn Lundell tipsar om hur inlåsning undviks. Foto: Högskolan i Skövde.

Så upphandlar du IT-system

Risken för inlåsningseffekter vid upphandling av IT-system är överhängande. Björn Lundell bjuder i en färsk forskningsrapport på konkreta tips kring hur den risken kan minskas.


Det offentliga ställer vid IT-upphandlingar, medvetet eller omedvetet, krav som leder till olika former av inlåsningseffekter. Krav på slutna standarder som vissa program eller filformat begränsar dessutom konkurrensen på marknaden.

Resultatet blir ofta att dominerande aktörer på marknaden gynnas medan andra missgynnas – med ökad risk att de mindre aktörerna slås ut. Det offentligas omedvetenhet om de långsiktiga effekterna av beteendet bidrar till en problematisk och kostsam inlåsning som kan vara svår att ta sig ur.

– Myndigheter behöver få mer kunskap om de problem som kan uppstå i framtiden om vi är oaktsamma när vi utvecklar och upphandlar IT-system, säger Björn Lundell, biträdande professor i datavetenskap vid Högskolan i Skövde.

I en ny forskningsrapport bjuder Björn Lundell och medförfattarna Jonas Gamalielsson och Stefan Tengblad på en rad praktiska tips på hur man gör för att minimera inlåsningsriskerna.

Till råden hör att följa publicerade, allmänna standarder för att därigenom minska risken för inlåsning i produkter. Lika självklart är att premiera teknikneutralitet och undvika ett alltför starkt leverantörsberoende. Ett annat tips är att säkerställa att de program som använts för att skapa och tolka filer finns tillgänglig över hela den tid som organisationens filer ska förvaltas.

Rapporten IT-standarder, inlåsning och konkurrens är utgiven som ett led i Konkurrensverkets uppdragsforskning. Författarna ansvarar själva för de slutsatser och bedömningar som görs.


Kommentatorerna ansvarar för sina egna inlägg

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *