Lena Dahl
Lena Dahl hjälper sina medlemskommuner att runda lagen. Foto: Rickard L Eriksson.

Rundar LOU genom delägarskap i bolag

Sveriges Kommuner och Landsting köper IT-företaget Inera och bjuder nu in landets alla kommuner som delägare. Syftet är att runda lagen om offentlig upphandling.

Förenklingsutredningen Malmö

Inera håller som bäst på att få en lång rad nya ägare. Kommuner landet över är på väg att bli delägare i IT-företaget, som grundades år 1999, och som fram till nyligen varit landstingsägt.

I mars tog Sveriges Kommuner och Landsting över bolaget med drygt hundra anställda. Affären skedde via SKL Företag som är moderbolag för ett antal dotter- och intresseföretag i SKL-sfären.

Och nu breddas alltså ägarbasen. Anledningen? Möjligheten att runda lagen om offentlig upphandling.

– Den stora vinsten för kommunerna är att de som delägare kan nyttja Ineras tjänster utan föregående upphandling, och att möjligheterna till samverkan för utveckling ökar, bekräftar Lena Dahl, tillförordnad vd för SKL och likaså vd i SKL Företag.

Enligt SKL är syftet med förvärvet att enklare kunna utveckla gemensamma digitala lösningar som bidrar till att effektivisera verksamheterna i kommuner, landsting och regioner.

Fram till nu har Ineras verksamhet varit inriktad på hälso- och sjukvårdsområdet. På sikt är det tänkt att företaget ska erbjuda digitala tjänster inom betydligt fler verksamhetsområden. Skola, omsorg och samhällsbyggnad nämns som exempel.

Genom att äga en skärv av Inera kan kommunerna köpa tjänster av företaget utan upphandling. Att bolagsaffären görs enbart för att runda LOU dementeras dock:

– Medan Inera står för de grundläggande förutsättningarna för en tjänst, är det ändå företag på marknaden som ska leverera lösningarna, och det är här vi kommer in, säger Eva-Lotta Löwstedt Lundell, vd för SKL Kommentus.

Just nu är SKL Företag majoritetsägare i Inera, även om samtliga landsting och regioner äger fem aktier vardera. I mars erbjöds landets alla kommuner att också bli delägare.

Hittills har cirka 70 kommuner nappat på er erbjudandet om delägande. Klart är att det i alla fall knappast kan vara någon ekonomisk fråga – de fem aktierna som varje kommun får köpa kostar sammanlagt 42 500 kronor.

– Vi kan bli mycket bättre på att göra mer tillsammans i offentlig sektor och återanvända det som redan finns. Därför hoppas jag att alla kommuner i Sverige blir delägare i Inera, summerar Lena Dahl.


Kvalificerad IT-upphandlare
Tillämpningen av upphandlingskontrakt
Upphandla funktion i praktiken
Kommunicera bättre med leverantörer och verksamhet
Leda upphandlingar effektivt

Kommentatorerna ansvarar för sina egna inlägg

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *