Ardalan Shekarabi
Ardalan Shekarabi skärper offentlig IT-säkerhet. Foto: Anders Löwdin.

Regeringen tar hem IT-driften

Ardalan Shekarabi vill säkra driften av IT-system som innehåller känslig information. Post- och telestyrelsen får regeringens uppdrag att skapa en modell för hur hemtagningen ska gå till rent praktiskt.

Leda upphandlingar effektivt
Kommunicera bättre med leverantörer och verksamhet
Upphandla funktion i praktiken
GDPR & offentlig upphandling
Kvalificerad IT-upphandlare
Tillämpningen av upphandlingskontrakt

Som Inköpsrådet redan noterat blir det färre IT-driftsupphandlingar framöver. Regeringen slår nu fast att det finns behov av att utveckla styrning och samordning av digitaliseringen i offentlig förvaltning.

I klartext behöver statliga myndigheters IT-drift bli säkrare och mer resurseffektiv. Svaret är ökad samordning. Civilminister Ardalan Shekarabi säger att regeringen nu vidtar kraftfulla åtgärder för en säkrare statlig IT-drift:

– Det är viktigt att säkerställa att offentliga aktörer som bedriver säkerhetskänslig verksamhet har möjlighet att samverka och förlägga sin IT-drift i säkra gemensamma fysiska utrymmen.

Exakt hur modellen för att skydda informationen ska se ut kommer Post- och telestyrelsen (PTS) att utreda. Uppdraget ska slutredovisas till Finansdepartementet senast den 15 februari 2018.

– Med det här uppdraget blir det också tydligt från regeringens sida att för särskilt känsliga uppgifter och verksamheter är det inte lämpligt med outsourcing.

Utredningsuppdraget ska utföras i samverkan med Fortifikationsverket. Vid behov ska andra berörda myndigheter konsulteras.

– Vi åtgärdar här brister som funnits under en längre tid, summerar Ardalan Shekarabi.


Praxisdagen

Kommentatorerna ansvarar för sina egna inlägg

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *