Eva-Lotta Löwstedt Lundell
Eva-Lotta Löwstedt Lundell underlättar bokning. Foto: SKL Kommentus.

Ramavtal ska förenkla bokning

Målsättningen är att göra det enklare för privatpersoner och föreningar att boka kultur- och fritidsanläggningar. SKL Kommentus Inköpscentrals ramavtalsupphandling öppnar för förbättrat IT-stöd.

Snart blir det lättare för 950 kommuner, kommunala bolag och regioner att införskaffa IT-system för bokning av tider i kultur- och fritidsanläggningar. SKL Kommentus Inköpscentral har upphandlat ett ramavtal för boknings- och bidragslösningar som öppnas för avrop den 1 september.

– I dag är det ofta svårt och tidskrävande för privatpersoner, föreningar och företag att hitta och boka lediga tider och det beror på att kommunerna inte har haft bra IT-lösningar, säger Eva-Lotta Löwstedt Lundell, vd för SKL Kommentus.

Ramavtalsupphandlingen är sprungen ur ett gemensamt projekt efter initiativ från Malmö stad, Göteborgs stad och Umeå kommun.

– I detta projekt har vi lyckats samla kommunernas gemensamma krav på system som är verksamhetsnära och viktiga.

Föreningar och privatpersoner kommer även att kunna använda de upphandlade IT-tjänsterna för att hitta och ansöka om bidrag för olika aktiviteter. Systemen är också arbetsbesparande för administratörer inom kommunens kultur- och fritidssektor.

– Ytterligare vinster av effektiva och transparanta IT-lösningar är att lokaler och anläggningar kan användas mer effektivt, samtidigt som allmänheten får bättre insyn i kommuners beslutsprocesser, säger Katrien Vanhaverbeke, chef för sektion för lokal och regional utveckling vid Sveriges Kommuner och Landsting (SKL).

Ramavtalet fungerar för kommuner med varierande behov och förutsättningar. Det finns stödmaterial som kan användas inför avrop – som sker genom förnyad konkurrenssättning.

– Leverantörerna har tagit fram tjänster som är baserade på de krav som ställts i upphandlingen och som kan anpassas till de specifika behov som kommuner anger, säger Katrien Vanhaverbeke.

De fyra ramavtalsleverantörerna är Softronic, Mebyou, Pragil & Springbreeze och Multisoft.

Kommentatorerna ansvarar för sina egna inlägg

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *