Platina hanterar Stockholms ärenden

Formpipe vinner Stockholms stads gillande i upphandlingen av systemstöd för ärende- och dokumenthantering. Värdet på affären uppgår till cirka 50 miljoner kronor över fem år.


Stockholms stad meddelar att man avser teckna avtal med Formpipe för leverans av Platina. I upphandlingen, som gäller ett gemensamt systemstöd för ärende- och dokumenthantering för kommunen med tillhörande bolag, lämnade Formpipe det ekonomiskt mest fördelaktiga anbudet.

Platina är en webbaserad lösning för Enterprise Content Management, ECM. Produkten bygger på senaste teknik från Microsoft och levereras med färdiga moduler för exempelvis dokument-, ärende-, diarie- och registerhantering.

Affärsvärdet uppgår till cirka 50 miljoner kronor över en femårsperiod, varav cirka hälften utgörs av systemintäkter. Med anledning av det signifikanta affärsvärdet har Formpipe offentliggjort tilldelningsbeslutet trots den nu rådande avtalsspärren.

Under tio dagar kan andra leverantörer ansöka om överprövning hos förvaltningsdomstolen.

Till användarna av Platina i offentlig sektor hör bland annat Länsstyrelserna, Lotteriinspektionen och Region Gävleborg.


Kommentatorerna ansvarar för sina egna inlägg

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *