Jonas Bjelfvenstam
Ekonomin talar enligt Jonas Bjelfvenstam för förlängning. Foto: Liza Simonsson.

På väg att förlänga kritiserat avtal

Transportstyrelsen planerar för en förlängning av sitt IT-driftavtal med IBM. Anledningen beskrivs som en kombination av säkerhet, tidsbrist och ekonomi.


Det uppmärksammade IT-driftavtal som Transportstyrelsen upphandlat från IBM löper ut år 2020. På vilket sätt driften ska ske under de närmaste åren därefter har utretts av myndigheten. Flera alternativ har bedömts, bland annat att inleda en ny upphandling och att sköta driften i egen regi.

Avtalet ger möjlighet till två plus två års förlängning. Den optionen verkar komma att utnyttjas.

– Vi ser en förlängning av avtalet i två år som den bästa lösningen, bekräftar Jonas Bjelfvenstam, generaldirektör för Transportstyrelsen.

Han pekar på att leverantörsbyte är en mycket komplicerad process som tar år att genomföra. Förlängningen förklaras också med säkerhet. Den drift som IBM nu tillhandahåller sköts av svensk säkerhetsprövad personal i Sverige.

Det handlar också om ekonomi:

– Vi har ett ansvar att vara återhållsamma med skattepengarna och denna lösning är den som bedöms vara mest kostnadseffektiv.

Debaclet kring Transportstyrelsens IT-drift har fått ministrar på fall. Det har även resulterat i lagstadgade krav på samråd med Säkerhetspolisen inför utkontraktering av säkerhetskänslig verksamhet.

Fast denna nya regel i säkerhetskyddsförordningen, som började gälla den 1 april i år, är paradoxalt nog inte tillämpbar i detta fall. Kravet gäller endast vid nya upphandlingar, inte förlängningar av befintliga avtal.

– Vi har haft dialog med Säkerhetspolisen om hur vi ska tolka lagstiftningen och vi är överens i synen på denna fråga, säger Jonas Bjelfvenstam.


Kommentatorerna ansvarar för sina egna inlägg

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *