Överlåtet ramavtal till högsta instans

Klas Lindström

Klas Lindström. Foto: Kammarkollegiet.

Kammarrätten anser inte att Advania ska få ta över konkursade Miscos statliga ramavtal. Statens inköpscentral ser rättsläget som fortsatt oklart och hoppas på prövningstillstånd i högsta instans.

När IT-återförsäljaren Misco gick i konkurs tog Advania över företagets ramavtal med Statens inköpscentral. I och med att leverantörsbytet tilläts av Kammarkollegiet fick Advania en genväg till statliga ramavtal.

Dustin invände mot det leverantörsbytet. Förvaltningsrätten gav inköpscentralen rätt medan kammarrätten ogiltigförklarade avtalet.

Enligt den senaste domen i ärendet borde bytet inte ha accepterats. Detta eftersom det i stort sett inte följde med några andra tillgångar än just dessa avtal när Advania köpte delar av konkursboet.

Nu bäddas det för ytterligare en juridisk match kring Miscos arv. Kammarkollegiet tar ärendet till Högsta förvaltningsdomstolen. Klas Lindström, ramavtalsansvarig vid Statens inköpscentral, förklarar varför:

– Vi anser att frågan är principiellt viktig, inte bara för Kammarkollegiet utan även för andra upphandlande myndigheter.

Detta är första gången som kammarrätten prövat ett leverantörsbyte i ramavtal. Klas Lindström hoppas att få prövningstillstånd.

– I brist på vägledande praxis och då Kammarkollegiet anser att rättsläget fortsatt är oklart har vi beslutat att överklaga kammarrättens dom.

Advania finns med som ramavtalspartner för klienter på Avropa.se fram till dess att saken är helt avgjord. På klientavtalet kan stationära och portabla datorer, tunna klienter, surfplattor med mera köpas.

Kommentatorerna ansvarar för sina egna inlägg

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *