Säpo
Kan säga nej till upphandling. Foto: Säkerhetspolisen.

Nya regler för hundratals upphandlingar

Säkerhetsanalys och krav på samråd med säkerhetspolisen väntas komplicera hundratals upphandlingar. Sedan den 1 april kan outsourcingaffärer som bedöms vara skadliga för rikets säkerhet stoppas av Säpo.


Flera hundra upphandlingar per år kommer att behöva genomgå en mer rigorös kontroll än tidigare. Från den 1 april gäller nya regler för statliga myndigheter som har för avsikt att göra en säkerhetsskyddad upphandling med säkerhetsskyddsavtal i nivå 1.

Linda Escar, biträdande enhetschef för säkerhetsskydd vid säkerhetspolisen, välkomnar de nya reglerna:

– De ger oss bättre möjligheter att förebygga att skyddsvärden med betydelse för rikets säkerhet exponeras, en sårbarhet som vi har pekat på under flera år.

Rent praktiskt berörs utkontrakterade verksamheter som är av betydelse för landets säkerhet och där leverantören kommer att hantera och förvara hemliga uppgifter utanför myndighetens lokaler.

Innan upphandlingsprocessen inleds ska myndigheten göra en särskild säkerhetsanalys för att dokumentera vilka hemliga uppgifter leverantören kan få ta del av. Därefter ska myndigheten samråda med sin tillsynsmyndighet, det vill säga säkerhetspolisen eller försvarsmakten.

Säkerhetspolisens uppdrag är att bedöma om utkontrakteringen är lämplig sett till skyddsvärdet och möjligheten att bibehålla ett fullgott säkerhetsskydd. Det här ska göras innan upphandlingsprocessen startar.

– Därför är det viktigt att myndigheterna hör av sig till oss i god tid.

De nya reglerna betyder inte att säkerhetspolisen tar över myndigheternas ansvar. Varje myndighet är huvudansvarig för sitt eget säkerhetsskydd.

– Det betyder att det är den upphandlade myndigheten som ska analysera och identifiera vilka säkerhetsskyddsåtgärder utkontrakteringen kräver. Myndigheten ska också se till så att leverantören implementerar det säkerhetsskydd som krävs och följer det under hela kontraktstiden, säger Linda Escar.


Kommentatorerna ansvarar för sina egna inlägg

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *