Svante Parsjö Tegnér
Svante Parsjö Tegnér ser tecken på vänskapskorruption. Foto: Liberalerna Falun.

Muntligt konsultavtal utan upphandling

Falu Energi & Vattens satsning på klimatpositiva datahallar granskas intensivt. Utöver fläckar i tilltänkta partners förflutna har en tveksam konsultupphandling kommit upp till ytan tack vare en grävande politiker.

Falu Energi & Vatten, FEV, har sedan år 2013 planerat ”gröna” datahallar tillsammans med bolaget Ecodc. Tanken är att dra nytta av den överskottsvärme som IT-driften resulterar i.

Det kommunala energibolagets offensiva satsning, som är på åtskilliga hundra miljoner kronor, står under intensiv granskning. Svante Parsjö Tegnér, gruppledare för Liberalerna Falun, har engagerat sig hårt i frågan genom att begära ut avtal och fakturor.

Fram träder bland annat en tveksam direktupphandling. En för projektet ytterst central konsult, Jan Fahlén, anlitats för hittills drygt tre miljoner kronor – utan att avtalet varken har utannonserats eller konkurrensutsatts.

– Bara ett muntligt avtal finns mellan affärsutvecklarens bolag JF Partner och FEV:s före detta vd, noterar Svante Parsjö Tegnér.

Han har också försökt att skaffa sig en bild av den grupp affärsmän, där entreprenören Børge Granli ingår, som ska realisera detta nära samarbete med FEV.

– Bilden var inte riktigt lika smickrande som den han själv och tjänstemännen på FEV fört fram.

Børge Granli, som har personkopplingar till Jan Fahlén, har bland annat varit aktiv i ett norskt pyramidspelsföretag. En annan delägare tvistar kring stora belopp med Skattemyndigheten.

Kritiken fick styrelsen för FEV att nyligen göra halt genom att återkalla sin framställan att bilda datacenterbolaget. Själva datahallsbygget fortsätter dock, markarbeten för 18 miljoner kronor är gjorda.

En oberoende granskare, KPMG, ska nu titta närmare på bolagsbildningen med Ecodc.

– Styrelsen anser att det är viktigt med en sådan granskning och resultatet kommer att påverka vårt framtida ställningstagande när det gäller fortsatt utveckling av projektet, säger Bo Wickberg, vice styrelseordförande i Falu Energi & Vatten.

Kommentatorerna ansvarar för sina egna inlägg

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *