Misstanke om överdebiterat bredband

Bolaget som håller på att förse Mora, Orsa och Älvdalen med fiberbredband kan ha överdebiterat. En extern granskare ska nu gå till botten med frågan om företaget tagit betalt för sådant som skulle ha ingått i det upphandlade avtalet.


I upphandlingen om att förse norra Dalarna med fiberbredband spelade pris en viktig roll. Enligt Sveriges Radio P4 Dalarna verkar det som om vinnande entreprenör har kompenserat sig.

Radions granskning ger vid handen att bolaget sedan år 2014 skickat över två tusen fakturor till Mora, Orsa och Älvdalens kommuner. En hel del av kostnaderna som fakturerats, främst resor och traktamenten, borde enligt analysen av det 250 fakturor stora stickprovet ha ingått i anbudspriset.

Överdebiteringen uppskattas till runt en kvarts miljon kronor. Bara Älvdalens kommun verkar ha reagerat – genom att kräva tillbaka mindre belopp.

Det hävdas också att medarbetare i Mora kommun har blivit bjudna på fest och hockey av det aktuella företaget. Med anledning av dessa uppgifter har kommunerna beslutat om en extern utredning.

Peter Karlsson, kommundirektör i Mora:

– Det är oroväckande och inte acceptabelt om det skulle vara så att vi inte använt skattebetalarnas pengar på rätt sätt.

Den externa utredningen kommer att göras av Pwc. Revisionsföretaget har bland annat fått i uppdrag att se över om avvikelser gjorts gentemot upphandlat ramavtal och om det skett andra felaktigheter i avtalshanteringen.

Kommunerna vill också veta om interna rutiner för fakturakontroll och avtalsuppföljning fungerat på ett tillfredsställande sätt. Utöver kartläggningen av vad som skett ska Pwc lämna förslag till förbättringsåtgärder.

– Det är viktigt att någon utomstående kan undersöka detta så att vi med trovärdighet kan berätta vad som har hänt, följa upp det och – om något felaktigt skett – se till att det inte händer igen, säger Peter Karlsson.

När det kommer till frågor som jäv och mutor verkar Mora kommun ha vaknat sent. Kommunstyrelsen ska ta ställning till ett förslag till nya riktlinjer vid nästa sammanträde som är den 27 februari.

Att en av Orsa kommuns medarbetare tidigare arbetat på fiberbolaget och nu hanterar sin forna arbetsgivares fakturor ser kommunchef Ann-Therese Albertsson inte som något problem:

– Vi har ingen anledning att ifrågasätta medarbetarens lojalitet mot sin nuvarande arbetsgivare, alltså Orsa kommun. Det är också väldigt viktigt att påpeka att ingen hanterar fakturor helt själv. Alla fakturor mottagningsattesteras och beslutattesteras av två olika personer.


Kommentatorerna ansvarar för sina egna inlägg

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *