Daniel Forslund
Daniel Forslund beklagar det uteblivna upphandlingssamarbetet. Foto: Anna Molander.

Miljardupphandling: helt på egen hand

Stockholms läns landsting kommer att införskaffa vårdinformationssystem på egen hand. Region Skåne drog sig ur upphandlingssamarbetet redan tidigare och nu gör Västra Götalandsregionen detsamma.

Västra Götalandsregionen drar sig ur den upphandling av journalsystem för vården som planerades att ske gemensamt. Stockholms läns landsting genomför den nu på egen hand, sedan Region Skåne redan tidigt fallit från det prestigeladdade så kallade 3R-samarbetet.

Stockholms liberala innovationslandstingsråd Daniel Forslund är besviken. Trots stor kompromissvilja från Stockholms sida konstaterar han att Västra Götalandsregionen väljer att värdera regionala behov och särkrav högre än det gemensamma arbetet.

– Från Stockholms läns landstings sida har vi ansträngt oss till det yttersta för att kunna genomföra en gemensam upphandling, då 3R-upphandlingen var en avgörande del i att komma bort från det traditionella stuprörstänkandet i vårdens IT-utveckling.

Enligt Daniel Forslund kan ”skilsmässan” komma att påverka gemensamma möjligheter till resursdelning och kompetensutveckling. Den bedöms däremot inte få några direkta konsekvenser för ekonomi, patienter eller vårdgivare.

Enligt den tidigare överenskommelsen från tidigare i år skulle de två parterna vardera investera 2,2 miljarder kronor i framtidens vårdinformationssystem.

– Jag hoppas att vi trots detta kan hitta nya former för nationell samverkan kring de gemensamma standarder och principer som lägger grunden för vårt arbete.

Västra Götalandsregionen poängterar för sin del att samarbetet inom ramen för det så kallade 3R-programmet ska fortsätta. Stockholms läns landsting lovar även fortsättningsvis att verka aktivt för mer landstingsövergripande samarbete och fler nationella lösningar.

Bedömningen är att den tid och de resurser som hittills har satsats kommer att kunna tillvaratas i de separata upphandlingsprocesserna under 2017.

Till Stockholms läns landstings målsättningar hör att landstingets hälso- och sjukvård ska kunna kommunicera bättre med kommunal vård, äldreomsorg och socialtjänst. Därför erbjuds länets samtliga kommuner att göra avrop på upphandlingen.

Kommentatorerna ansvarar för sina egna inlägg

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *