Andreas Svahn
Andreas Svahn beskriver en milstolpe. Foto: Simon Wester.

Miljardupphandling med svenskt i topp

Nio regioner och landsting i IT-samarbete väljer en svensk leverantör av sitt nya vårdinformationssystem. Miljardordern går till Cambio.


Ett efter ett väljer landets landsting och regioner leverantörer av framtida system för vårdinformation och journalföring. Nu är den så kallade Sussagruppens tilldelningsbeslut klart.

Vinnande anbud i upphandlingen lämnades av det svenska företaget Cambio Healthcare Systems. Det totala kontraktsvärdet är som mest 3,8 miljarder kronor beräknat på en 16-årig avtalsperiod.

– Vi har nått en milstolpe i vårt gemensamma arbete, säger Andreas Svahn, regionstyrelsens ordförande i Region Örebro län.

Förutom Region Örebro län tecknar Region Västernorrland, Västerbottens läns landsting, Landstinget Blekinge och Landstinget Sörmland avtal. Ytterligare fyra har option att teckna avtal och det är Region Halland, Region Norrbotten, Landstinget Dalarna och Region Gävleborg.

– Vårt nya vårdinformationsstöd ska på ett effektivare sätt möta de krav och behov som finns inom hälso- och sjukvården, säger Andreas Svahn.

Region Skåne och Västra Götalandsregionen har nyligen valt leverantör av samma typ av system. Det blev amerikanska Cerner. Till en början var det tänkt att dessa båda regioner skulle samarbeta med Stockholms läns landsting om en gemensam upphandling, men det samarbetet sprack.

Det samarbete som ligger till grund för detta tilldelningsbeslut var betydligt mer lyckosamt. Peter Lilja, landstingsdirektör vid Landstinget Blekinge, ser systemet som en investering för framtiden, för ökad patientsäkerhet och kvalitet:

– Vi kommer att få smarta lösningar för dialog och kommunikation så att patient och anhöriga kan vara mer delaktiga i sin vård.

Avtalsspärren löper ut den 10 januari 2019.


Kommentatorerna ansvarar för sina egna inlägg

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *