Mer tryck på socialt ansvarstagande

Socialt ansvarstagande i leverantörskedjan och förbättrad miljöprestanda. De heta frågorna lyfter nu Stockholms läns landsting med branschen inför kommande pc-upphandling.


Stockholms läns landsting har under senare år följt upp efterlevnaden av de etiska och sociala krav som ställts i ett antal IT-avtal. Det visar sig att många tillverkare bedriver ett systematiskt arbete i sina leverantörskedjor.

Samtidigt finns det fortfarande områden där det föreligger risk för att landstingets uppförandekod inte hedras. Så sent som i fjol kritiserade Danwatch arbetsvillkoren vid flera av Dells kinesiska underleverantörers fabriker, något som nästan fick landstinget att be sin leverantör att byta ut Dellprodukter.

Landstinget ser det som mycket viktigt att arbetet med social hållbarhet i leverantörskedjan för IT-produkter intensifieras. Därför bjuder man in leverantörer och andra intressenter till en öppen hearing:

– Vi vill ”testtrycka” sociala kriterier mot marknaden. Det är vår målsättning med hearingen, förklarar Stefan Perdahl, enhetschef på SLL Juridik & Upphandling.

Under mötet presenteras ambitionen kring socialt ansvarstagande, bör-krav som premierar ökad social hållbarhet vid produktion samt transparens och rapportering av hur uppförandekoden efterlevs. Till övriga frågor som kommer att tas upp hör utveckling av miljöprestanda för persondatorer i form av exempelvis energieffektivitet samt miljö- och hälsofarliga ämnen.

Hearingen, som hålls på eftermiddagen den 16 december, kan även följas på distans via videokonferens för den som har långt till Stockholm.

– Vi räknar, mellan tumme och pekfinger, med omkring 15 deltagare, hoppas Stefan Perdahl.


Kommentatorerna ansvarar för sina egna inlägg

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *