Anders Ygeman
Transportstyrelsens säkerhetsbrister fäller Anders Ygeman. Foto: Bill Nilsson.

Mer egen regi och mindre upphandling

Transportstyrelsens säkerhetsskandal har hittills fällt två ministrar. Allt pekar nu också mot att händelsen kommer att resultera i färre offentliga IT-driftupphandlingar framöver.

Leda upphandlingar effektivt
Kommunicera bättre med leverantörer och verksamhet
Upphandla funktion i praktiken
GDPR & offentlig upphandling
Kvalificerad IT-upphandlare
Tillämpningen av upphandlingskontrakt

Säkerhetshaveriet vid Transportstyrelsen ser ut att innebära färre IT-driftsupphandlingar i framtiden. Regeringen aviserar begränsningar av möjligheterna att utkontraktera skyddsvärd information.

I mars tillsattes en utredning för att kartlägga behovet av och föreslå förebyggande åtgärder, exempelvis tillståndsprövning, innan outsourcing sker. Redan nu aviseras skarpare gränser för vad som ska vara möjligt att utkontraktera.

Regeringskansliets promemoria slår fast att ett gott hushållande av våra gemensamma medel inte får ske på bekostnad av rikets och människors säkerhet.

Tankarna på en myndighetsgemensam molntjänst väntas också få förnyad aktualitet. Statens servicecenter har på regeringens initiativ utrett vilka myndighetsfunktioner som kan bedrivas samordnat inom staten och utanför storstadsområdena.

I början av februari föredrogs rapporten, som också överlämnades i sin helhet till civilminister Ardalan Shekarabi och statssekreteraren Annelie Roswall Ljunggren.

Till slutsatserna i En gemensam statlig molntjänst för myndigheternas IT-drift hör att en myndighetsgemensam molntjänst innebär vinster. I  form av besparingar, effektiviseringar, miljö och, inte minst, en högre gemensam säkerhetsnivå.

Thomas Pålsson, generaldirektör för Statens servicecenter:

– Införandet av en statlig molntjänst skulle vara en stor och viktig reform inom ramen för regeringens arbete med att effektivisera den offentliga förvaltningen.

Enligt rapporten är det idag stora skillnader mellan IT-säkerheten hos olika myndigheter inom statsförvaltningen. Att uppnå hög säkerhet är både tids- och resurskrävande, vilket gör ett molnsamarbete attraktivt.

Björn Lundell är biträdande professor i datavetenskap vid Högskolan i Skövde. Han noterar att händelserna på Transportstyrelsen fått upp frågan om vem som egentligen har kontroll över data och information i myndigheternas IT-system på dagordningen.

– Det är bra, för våra studier visar att svensk offentlig förvaltning kan bli betydligt bättre på det här området.


Praxisdagen

Kommentatorerna ansvarar för sina egna inlägg

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *