Rikard Jermsten
Kräver Malmö stad på böter. Foto: Andreas Eklund.

Malmös omorganisation är ingen ursäkt

Det är viktigt att hushålla med skattebetalarnas pengar. Så lyder budskapet som Konkurrensverket skickar till Malmö stad tillsammans med ett böteskrav på 1,2 miljoner kronor.


Malmö stads IT-avtal med Atea befinner sig under Konkurrensverkets lupp. Övervakande myndighet anser att kommunen köpt produktförsörjningstjänster utan att följa upphandlingsreglerna och kräver därför 1,2 miljoner kronor i upphandlingsskadeavgift.

– Det är viktigt att hushålla med skattebetalarnas pengar, och att skapa förutsättningar att göra de bästa inköpen, betonar Rikard Jermsten, generaldirektör för Konkurrensverket.

Kommunen menar att det var nödvändigt att ingå avtalet. En intern omorganisation och behov av en ny leveransmodell försenade nämligen den nya upphandlingen. Ett leverantörsbyte bedömdes ha ”oproportionerligt stor påfrestning och arbetsbörda för kommunens verksamheter”.

Konkurrensverket låter sig inte imponeras av de förklaringarna. Bedömningen är att dessa omständigheter ligger inom kommunens kontroll och att någon möjlighet till undantag från reglerna inte föreligger. Dessutom noteras att det saknas en bortre gräns för hur länge avtalet kan löpa.

Enligt Konkurrensverkets ansökan om upphandlingsskadeavgift har Malmö stad olagligen direktupphandlat från tjänsterna. Andra leverantörer fick därmed ingen möjlighet att lämna konkurrerande anbud.

– Ett viktigt inslag i vårt tillsynsarbete är att det ska leda till bättre processer och rutiner som gör att lagar och regler kan följas, summerar Rikard Jermsten.


Kommentatorerna ansvarar för sina egna inlägg

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *