Rikard Jermsten
Rikard Jermsten förlorar profilmål. Foto: Andreas Eklund.

Konkurrensverket: ett bakslag till

Telia frias från anklagelser om konkurrensbegränsande samarbete med Gothnet. Konkurrensverket förlorar ännu ett tungt mål när Patent- och marknadsöverdomstolen ändrar underinstansens dom.


Konkurrensverket ansåg att Telia och Gothnet hade samordnat sig inför Göteborgs stads upphandling av datakommunikationstjänster år 2009. Staden hade gjort en liknande upphandling några år tidigare och då lämnade både Telia och kommunägda Gothnet in anbud.

Övervakande myndighet drog de båda operatörerna inför rätta med krav på sammanlagt 16 miljoner kronor i konkurrensskadeavgift. Gothnet godtog domen från december 2016 och betalade åtta miljoner kronor i böter.

Telia överklagade däremot. Det gjordes så framgångsrikt att en oenig Patent- och marknadsöverdomstol friar bolaget från böter – samtidigt som statskassan tvingas att ersätta processkostnaderna på 6,7 miljoner kronor.

– Jag hade givetvis gärna sett att domstolen gått på Konkurrensverkets linje. Nu får vi analysera domen inför fortsatta överväganden om prioriteringar, säger Rikard Jermsten, generaldirektör för Konkurrensverket.

Patent- och marknadsöverdomstolen anser inte att Konkurrensverket lyckats visa att samarbetet fått till resultat att konkurrensen begränsats. Dessutom noteras att kommunen ”i väsentlig mån stört förutsättningarna” för en effektiv konkurrens genom villkoren i förfrågningsunderlaget.

I upphandlingen skulle endast en leverantör antas för samtliga tjänster. Man gick på lägsta pris samtidigt som fiberanslutning skulle ske till adresser som Gothnet redan hade kopplat upp.

Patent- och marknadsöverdomstolens dom går inte att överklaga.

Konkurrensverket har under senare tid gått på pumpen i högprofilerade upphandlings- och konkurrensmål som rör flyttjänster samt sjukvård.


Kommentatorerna ansvarar för sina egna inlägg

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *