Konkurrenspräglad dialog är rätt val

Västra Götalandsregionen inleder nu upphandlingen av framtidens vårdinformationssystem. Konkurrenspräglad dialog bedöms fungera bäst för denna jätteaffär på 2,2 miljarder kronor.

Förenklingsutredningen Malmö

Västra Götalandsregionen har nu beslutat att på egen hand upphandla det kärnsystem som ska ligga till grund för framtidens vårdinformationsmiljö. Tanken var tidigare att genomföra en gemensam upphandling tillsammans med Stockholms läns landsting och Region Skåne.

Regionstyrelsen slår fast att fördelarna med en egen upphandling överväger. Detta eftersom ett lyckat införande kräver att systemet är anpassat efter regionens tekniska och organisatoriska förutsättningar.

Upphandlingen kommer att ske i form av konkurrenspräglad dialog. Även alternativet förhandlat förfarande med föregående annonsering har analyserats. Vald metod ansågs ge bäst möjlighet till dialog med leverantörer innan ett slutligt förfrågningsunderlag utformas och anbud lämnas in.

Första steget i den konkurrenspräglade dialogen är att bjuda in marknadens aktörer att delta i förfarandet genom en annonsering av upphandlingen. För att kvalitetssäkra själva ansökningsinbjudan pågår en just nu en extern granskning av det underlag som utarbetats av koncernkontoret.

Enligt tidplanen ska slutligt förfrågningsunderlag läggas fram för regionstyrelsen i slutet av år 2017. Tilldelningsbeslut kommer preliminärt att fattas i maj 2018.

Det är ingen liten upphandling. I regionens investeringsplan har 2,2 miljarder kronor avsatts.

Delar av systemet berör dessutom kommunalt finansierad hälso- och sjukvård. Därför kommer länets samtliga kommuner att erbjudas möjlighet att delta i upphandlingen genom uppdrag till Västra Götalandsregionen.


Kvalificerad IT-upphandlare
Tillämpningen av upphandlingskontrakt
Upphandla funktion i praktiken
Kommunicera bättre med leverantörer och verksamhet
Leda upphandlingar effektivt

Kommentatorerna ansvarar för sina egna inlägg

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *