Sören Enholm
Sören Enholm gläds över framsteg. Foto: TCO Development.

Kämpar med sin hållbarhetsprofil

IT-industrins hållbarhetsarbete har varit ifrågasatt. TCO Development ser i en färsk studie många positiva tecken samtidigt som det finns frågor som kräver fortsatt uppmärksamhet.


IT-industrin har kritiserats för bristande social och miljömässig hållbarhet i tillverkningen. I undersökningen Servants of servers uppmärksammades för några år sedan till exempel förhållandena hos Dells kinesiska underleverantörer av Danwatch.

Den ideella organisationen pekade på låga löner, hög övertid och allmän ofrihet i fabrikerna. Nu har TCO Development studerat 16 varumärkesägares hållbarhetsarbete i tillverkningen.

I den färska rapporten jämförs 2016 med hur det såg ut år 2013. Till de företag som följs upp hör Acer, Asus, Benq, Dell, HP och Lenovo.

Både framsteg och fortsatta utmaningar noteras vad gäller arbetsförhållandena vid de tillverkande enheterna. Uppmärksamheten kring konfliktmineraler har ökat samtidigt som farliga kemikalier fasas ut.

Sören Enholm, vd för TCO Development, gläds också över förbättringar inom viktiga områden som diskriminering och tvångsarbete i de fabriker där TCO-certifierade produkter tillverkas:

– Men vi ser fortfarande problem kopplat till omfattande övertidsarbete i fabrikerna, något som kommer att kräva vår fortsatta uppmärksamhet framåt.

Björn-Erik Lönn, ordförande för Global Ecolabelling Network, poängterar att leverantörskedjan för elektronik är mycket komplex. Enligt uppföljningen är varumärkesägarna bäst positionerade för ett övergripande ansvarstagande för miljömässiga och sociala hållbarhetsfrågor:

– Vi ser positiva effekter när varumärkesägarna hålls ansvariga för sin leverantörskedja.


Kommentatorerna ansvarar för sina egna inlägg

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *