Per Bäckström
Per Bäckström städar upp. Foto: Fotofabriken.

IT-avdelningen som förnekade LOU

Norrköpings kommuns IT-enhet har under minst tio års tid systematiskt bortsett från lagen om offentlig upphandling. Under senaste halvåret har en massiv skärpning genomförts.

Leda upphandlingar effektivt
Kommunicera bättre med leverantörer och verksamhet
Upphandla funktion i praktiken
GDPR & offentlig upphandling
Kvalificerad IT-upphandlare
Tillämpningen av upphandlingskontrakt

I början av året avslöjades år av misskötsel vid Norrköpings kommuns IT-enhet. Ansvarig chef togs ur tjänst och Delphi fick i uppdrag att försöka bena ut vad som hänt.

Enligt den sekretessprövade och kraftigt censurerade kopia av rapporten som Inköpsrådet tagit del av har lagen om offentlig upphandling uppenbarligen vägt rätt lätt. På grund av dokumentationsbrister, mejlsystemsbyte och att leverantörer inte hjälpt till med avtalskopior har Delphi haft en rejäl utmaning i sin granskning som byggt på intervjuer.

Klart är att kommunen varit beroende av TDC (före detta Dotcom). Under tio års tid har inköp ”bara löpt på” och det mycket på grund av att det saknats egen kompetens inom nyckelområdet nätverk.

Varor och tjänster för så mycket som 200 miljoner kronor kan ha köpts utan upphandling. I många fall har beställningar skett på TDC:s initiativ.

Med anledning av detta har nu en intern nätgrupp med kompetens att hantera frågor och beställningar kring kommunens kommunikationsnät etablerats.

– Detta medför att vi får större kontroll över behov, beställningar och kostnader, säger Per Bäckström, chef för kommunservice.

Att Norrköpings kommun hellre vill blicka framåt än bakåt är tydligt. Under det senaste halvåret har en total genomgång av alla avtal och inköp gjorts. Beställningsrutiner har skärpts och rutinerna för dokumentation likaså.

– Det har funnits en stor vilja och kraft i organisationen att bringa ordning och reda och se framåt, säger Per Bäckström.

IT-enheten har genomfört cirka 25 upphandlingar och avrop från ramavtal. Bland dessa finns upphandlingar avseende drift och support av kommunens kommunikationsnät, inköp av elevdatorer, av-produkter, mobiltelefoner, avrop av programlicenser, skrivare med mera.

Granskarna noterar brister i bland annat hur fakturor hanterats. Senaste chefen i raden är inte heller ensamt ansvarig, utan det är många fler som genom åren brustit.

Belägg saknas för att någon medarbetare gjort egen vinning på att slira på reglerna. Delphi slår dock fast att de som gjort beställningar för kommunens räkning borde ha säkerställt att priset som betalades var det rätta.


Praxisdagen

Kommentatorerna ansvarar för sina egna inlägg

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *