Annica Schölund Storm
Annica Schölund Storm. Foto: Statens Servicecenter.

Inskränkt möjlighet att upphandla

Regeringen vill begränsa statliga myndigheters valfrihet vid upphandling av system för e-handel. I en promemoria föreslås att göra Statens servicecenters tjänster obligatoriska.

Regeringen har som målsättning att öka effektiviteten och minska administrationskostnaderna i statsförvaltningen. I en promemoria förordar finansdepartementet inskränkningar i myndigheternas val av e-handelssystem.

Enligt förslaget ska de myndigheter som regeringen bestämmer bli skyldiga att ansluta sig till Statens servicecenters tjänster för elektronisk beställnings- och fakturahantering.

– Vi anser, precis som regeringen, att samordningen bör ske för så många myndigheter som möjligt, eftersom det innebär att stordriftsfördelarna, kvalitetsförbättringarna och effektiviseringarna blir större, säger Annica Schölund Storm, chef för avdelningen e-handel på Statens servicecenter.

Idag sköter Statens servicecenter elektroniska beställningar och leverantörsfakturor för 120 statliga myndigheter. Årligen hanteras närmare 700 000 fakturor. Annica Schölund Storm:

– Ett genomförande av förslaget innebär att fler arbetstillfällen kan skapas utanför storstadsområdena.

De myndigheter som särskilt pekas ut i promemorian är Karolinska institutet, Kriminalvården, Kungliga tekniska högskolan, Livsmedelsverket, Läkemedelsverket, Lunds universitet, Migrationsverket, Socialstyrelsen, Statens institutionsstyrelse, Stockholms universitet, Sveriges lantbruksuniversitet, Södertörns högskola, Umeå universitet, Uppsala universitet och Åklagarmyndigheten.

Anslutningen bedöms initialt innebära ökade kostnader för myndigheterna, som ska finansieras inom nuvarande ekonomiska ramar. På längre sikt väntas förändringen medföra en effektivisering av statens ekonomiadministration.

Förslaget till ändringar i förordningen, som fram till den 27 september är ute på remiss, föreslås träda i kraft den 1 januari 2020. Myndigheterna ska ha anslutit sig senast den 1 januari 2023.

Kommentatorerna ansvarar för sina egna inlägg

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *