Inköpscentral uppmanar till hamstring

Kammarkollegiets fyramiljardersupphandling av klienter blev överklagad. Inför en trolig avtalslöshet efter halvårsskiftet är rådet till avropsberättigade att bunkra upp.

Kommentus metodhandboken

Statens inköpscentrals klientupphandling blev, inte otippat, överklagad. Ansökningar om överprövning för de fyra upphandlingarna Klient 1-4 har lämnats in till förvaltningsrätten av Dustin och Ricoh.

Kammarkollegiet har inte haft särskilt mycket luft i sin planering. Knappt två månader från tilldelningsbeslut fram till dess att gamla avtalet upphör den 30 juni är inte mycket. I synnerhet inte på ett upphandlingsområde som kännetecknas av överprövningar.

Hans Sundström, enhetschef för IT-upphandlingen vid Statens inköpscentral, tycker ändå inte att en möjlig avtalslös period kommer som någon överraskning för avroparna:

– Vi har kommunicerat vår tidsplan till myndigheterna på Avropa.se och i nyhetsbrev sedan ett år tillbaka och också uppmanat myndigheterna att göra avrop på befintliga klientavtal eftersom vi som regel överprövas.

Konkurrensverket har tidigare rekommenderat att myndigheter ska räkna in tiden för prövning i två instanser när de planerar sina upphandlingar.

– Bäst är att göra upphandlingar enligt reglerna och på ett sådant sätt att det inte leder till överprövning. Men en upphandling kan bli överprövad i domstol, och det måste alla upphandlare ta med vid planeringen, säger Konkurrensverkets generaldirektör Dan Sjöblom.

Statens inköpscentrals rekommendation till alla avropsberättigade är att hamstra. I den mån det är möjligt är rådet att säkerställa behov av klienter för tid efter den 30 juni genom att avropa på de nuvarande ramavtalen innan de löper ut.

Förlängning av pågående leveransavtal är ett annat alternativ. Sådant leveransavtal måste i så fall vara tecknade innan halvårsskiftet.

För närvarande är Statens inköpscentrals upphandlingar av klient, datacenter, IT-drift och managementtjänster överprövade. Glädjeämnen saknas dock inte. I förra veckan blev det klart med IT-utbildning som nu kan avropas av myndigheterna.

– Vi informerar hela tiden myndigheterna om hur vi ligger till tidsmässigt i samtliga upphandlingarna och vilka bedömningar som görs kring risker för överprövningar, poängterar Hans Sundström.

Kommentus metodhandboken

Kommentatorerna ansvarar för sina egna inlägg

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *