Kammarkollegiet
Försvarar ifrågasatt modell. Foto: Magnus Fond.

Inköpscentral kämpar för sin modell

Förvaltningsrätten invänder mot den utvärderingsmodell som Statens inköpscentral använt vid IT-upphandling. Enligt domen premierar upphandlingen inte mer ekonomiskt fördelaktiga anbud.

Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet ska enligt förvaltningsrättens dom göra om två upphandlingar av ramavtal för IT-konsulttjänster. Bedömningen är att upphandlingsunderlaget utformats i strid med likabehandlingsprincipen.

Flera företag har haft invändningar mot upphandlingarna av resurskonsulter. Ansökningarna omfattar anbudsområdena 2–7 för östra och norra regionen.

Kravet har varit att upphandlingarna ska rättas eller göras om. Invändningarna från Ework, HIQ, IT-huset och Network Consulting har främst rört hur utvärderingen av anbudspris har utformats.

Förvaltningsrätten har i en gemensam dom funnit att utvärderingsmodellen står i strid med upphandlingslagstiftningen:

– Upphandlingsunderlaget har alltså utformats i strid med likabehandlingsprincipen och förvaltningsrätten har på den grunden beslutat att upphandlingarna ska göras om i dessa delar, säger David Wahren, rådman vid Förvaltningsrätten i Stockholm.

Den modell som nu underkänns har inneburit att anbudspriser understigande vissa förutbestämda nivåer inte genererat något ytterligare mervärde. Anbudsgivarna har därigenom varit förhindrade att utmärka sig genom att erbjuda mer förmånliga priser än sina konkurrenter.

Enligt domen hindrar utvärderingsmodellen att objektivt sett mer ekonomiskt fördelaktiga anbud premieras utan att det finns sakliga skäl för detta. Statens inköpscentral håller inte med, utan ansöker om prövningstillstånd vid kammarrätten.

Under tiden hänvisas till andra statliga ramavtal. Samtliga IT-ramavtal innehållande hårdvara innehåller också olika typer av konsulttjänster. Konsulttjänster kan till viss del också avropas på ramavtal som Programvaror och tjänster samt Managementtjänster.

Kommentatorerna ansvarar för sina egna inlägg

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *