Anders Ygeman
Anders Ygeman vill samordna. Foto: Bill Nilsson.

Hög tid att utreda samordnad IT-drift

En statlig utredare ska ta sig an myndigheternas IT-drift. Målsättningen är att den ska bli både säkrare och mer kostnadseffektiv genom en mer varaktig samordning än idag.

Regeringen tar hjälp av en särskild utredare för att greppa de statliga myndigheternas IT-drift. Statliga molntjänster bedöms kunna hjälpa myndigheter som hanterar känsliga eller säkerhetsklassade uppgifter.

Enligt energi- och digitaliseringsminister Anders Ygeman saknas en övergripande bild av myndigheternas behov av samordnad drift samt hur behoven av säker och kostnadseffektiv IT-drift tillgodoses i dagsläget.

– En förbättrad samordning av den statliga IT-driften, kan höja säkerheten och öka effektiviteten, säger han.

Det finns redan idag exempel på samordnad IT-drift inom staten, till exempel den som sköts av Försäkringskassan åt vissa andra statliga myndigheter. Utredarens jobb blir att lämna förslag på mer varaktiga former för denna samordning, om det bedöms lämpligt ur ett säkerhetsperspektiv.

Även upphandlade IT-tjänster omfattas av utredningsuppdraget. Vem minns inte Transportstyrelsens IT-upphandling, som hotade rikets säkerhet, och fick såväl generaldirektör som infrastrukturminister på fall.

Till den särskilde utredarens uppdrag hör också analysera de rättsliga förutsättningarna för statliga myndigheter, kommuner och landsting att med bibehållen säkerhet anlita privata leverantörer av IT-drift. Vid behov ska författningsförslag lämnas.

Kartläggning och analys av statliga myndigheters IT-drift ska redovisas senast den sista augusti 2020. Uppdraget att föreslå mer varaktiga former för samordnad statlig IT-drift behöver inte redovisas förrän den sista maj 2021.

Samtidigt som regeringen sjösätter denna utredning förlängs Försäkringskassans pågående IT-samordningsuppdrag till och med den 31 december 2022.

Kommentatorerna ansvarar för sina egna inlägg

One thought on “Hög tid att utreda samordnad IT-drift

  1. Just saying.
    ”När Försäkringskassan samverkar med Arbetsförmedlingen och hälso- och sjukvården utbyter man till exempel känsliga uppgifter om personers hälsotillstånd eller rehabiliteringsbehov. Det sker inte bara för att stödja rehabiliteringen tillbaka i arbete, utan uppgifterna används även som underlag för att besluta om rätten till ersättning. Det är därför viktigt att samverkan sker rättssäkert. ”
    Ur Disputation

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *